Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Forløbsprogrammer

Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats af høj kvalitet for en given kronisk sygdom. Forløbsprogrammet skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats, en præcis beskrivelse af opgavefordelingen mellem sundhedsvæsenets aktører samt koordinering og kommunikation mellem alle de involverede parter.
Gradueret indsats  
Forløbsprogrammer tager udgangspunkt i en gradueret indsats, der er baseret på en stratificering. Stratifi ceringens overordnede mål er at sikre en rationel anvendelse af alle kræfter for at sikre en høj behandlingskvalitet, optimal ressourceudnyttelse samt høj patienttilfredshed. Der er brug for alle “hænder” til løsning af denne opgave. Når en patient diagnosticeres med en kronisk sygdom, stratifi ceres patienten til ét af tre niveauer afhængigt af sygdomsgrad samt risiko for progression af sygdommen, med deraf følgende behov for sundhedsfaglige indsatser. Når patientens tilstand ændrer sig, stratifi - ceres patienten til et andet niveau, der afspejler patientens nye risikosituation .