Videre til indhold. |



Tilbage til menuen

Demens

Region Hovedstaden har som en af de første regioner i Danmark udviklet et fuldt forløbsprogram for demens, og programmet er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i november 2010.

Udviklingen af forløbsprogrammet er sket i tæt samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis og forløbsprogrammet er et skridt på vejen i forhold til at leve op til anbefalingerne i National Handlingsplan for Demensindsatsen  og implementering af forløbsprogrammet vil foregå i perioden november 2010 - november 2012.  

Forløbsprogrammet for demens har til formål at sikre:
 • En ensartet og evidensbaseret indsats af høj kvalitet i hele regionen
 • En systematisk proaktiv indsats gennem hele forløbet af en demenssygdom
 • At der i tilrettelæggelsen af indsatsen tages hensyn til de særlige etiske, juridiske og patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, der knytter sig til demens
 • En hensigtsmæssig ressourceudnyttelse
 • Monitorering af indsatsen

Forløbsprogrammet samt en pixiudgave heraf forventes trykt og klar til distribution primo 2011, og den endelige udgave vil kunne hentes her på siden  eller bestilles ved kontakt til tine.jerris@regionh.dk

Arbejdsgruppen bag programmet.


Arbejdsgruppen, der har udarbejdet demensprogrammet, bestod pr. 1. juni 2010 af:

Formandskab

 • Praktiserende læge Frans Boch Waldorff
 • Professor, overlæge, dr. med. Gunhild Waldemar
 • Ældre- og sundhedschef Margrethe Kusk Pedersen

Øvrige medlemmer

 • Sussie Nøhr, Visitation Ældre, Bornholms Regionskommune
 • Psykolog Birgitte Thøger (repræsenterer Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte)
 • Demenskonsulent Karen Tannebæk (repræsenterer Ballerup, Herlev, Rødovre, Gladsaxe og Furesø)
 • Helle Palm, Døgnplejeleder/Souschef ældrepleje Wiedergården (repræsenterer Dragør, Tårnby og Hvidovre)
 • Demenskonsulent Susanne Kaagaard (repræsenterer København og Frederiksberg)
 • Demenskonsulent Bente Lauridsen (repræsenterer Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk)
 • Jeanette Hjermind, Leder af Plejecenter Sophienborg (repræsenterer Hillerød, Halsnæs, Frederikssund og Egedal)
 • Demenskoordinator Susanne Franck- Hauch (repræsenterer Allerød, Hørsholm, Helsingør, Fredensborg og Gribskov)
 • Overlæge Claus Moe (geriatri), Bispebjerg Hospital
 • Overlæge Mie Brodersen (psykiatri), Psykiatrisk Center Gentofte
 • Afdelingsergoterapeut Lene Blume Lauesen, Herlev Hospital
 • Neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen, Rigshospitalet
 • Teamleder, sygeplejerske, Anita Flemming, Hillerød Hospital
 • Centerleder Bente Nielsen, Center for Kvalitetsudvikling i Almen Praksis
 • Praksiskonsulent Lars Rytter
 • Alzheimerforeningen, formand Anne Arndal

Sekretariat

 • Konsulent Henriette Bager, Enhed for Kommunesamarbejde, Koncern Plan og Udvikling
 • Specialkonsulent Helle Hilding-Nørkjær, Enhed for Udvikling og Kvalitet, Koncern Plan og Udvikling




 




Webredaktør
Lone Holm
Email:G2VL.zXyY@6fOPEaC.dk