Videre til indhold. |Tilbage til menuen

Diabetes type 2

Forløbsprogram for diabetes type 2 blev forelagt for Sundhedskoordinationsudvalget den 23. marts 2009.

Det er frivilligt for kommunerne og de praktiserende læger at indgå i forpligtende aftaler om implementering af forløbsprogrammerne. I forløbsprogrammet er der defineret hvilke sundhedsfaglige indsatser, der som minimum skal ydes for at et hospital, almen praksis og kommune opfylder forløbsprogrammets krav.

Når kommunen tilmelder sig programmet, forpligter den sig til, at borgeren modtager forløbsprogrammets indsatser. Det er ikke et krav, at kommunen selv leverer alle indsatserne. Kommunen har mulighed for at indgå aftaler med eksterne leverandører.

Mellem parterne (hospitaler, kommuner og de lokale praktiserende læger) indgås forpligtende aftaler om implementering af de specifikke forløbsprogrammer.

Aftalerne skal præcisere hvem, der har ansvar for at varetage de enkelte indsatser i det specifikke forløbsprogram. Samordningsudvalgene udgør rammen for at indgå disse forpligtende aftaler.


Forløbsprogrammet for diabetes type 2 kan ses her.

Der er til forløbsprogram tilknyttet en værktøjskasse. Værktøjskassen er dynamisk og vil i takt med, at der udvikles ny værktøjer, blive suppleret.