Videre til indhold. |Tilbage til menuen

Hjerte-kar sygdomme

Formål med hjerterehabilitering
Forløbsprogrammet har særlig fokus på rehabilitering af hjertepatienter.
Formålet med hjerterehabiliteringen er på kort sigt at stabilisere sygdommen, begrænse de fysiske, psykiske og sociale følger af sygdommen samt at forbedre patienternes funktionsniveau og livskvalitet. Langsigtet er målet at reducere patienternes samlede risiko for yderligere sygdomsudvikling: bremse progression samt nedsætte sygelighed og dødelighed af hjertesygdommen.

Forløbsprogrammet præsenterer programmets konkrete anbefalinger for organisering og indhold af forløbet for den sundhedsfaglige indsats. Forløbsprogrammet henvender sig til fagpersoner, beslutningstagere og andre, som møder og arbejder med mennesker med hjerte-kar sygdomme.

Forløbsprogrammerne findes i to udgaver. En fuld version og en pixi-version.

Målgruppe for forløbsprogrammet
Forløbsprogrammet beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og
koordinerede indsats ved de to hyppigste, kroniske hjertesygdomme:

• Patienter med åreforkalkningssygdom i hjertet = iskæmisk hjertesygdom
(IHS).
• Patienter med nedsat hjertepumpefunktion= hjertesvigt

Forløbsprogrammet fokuserer på overgangsfaserne imellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden.

Kick-off seminar blev afholdt d. 9. november 2011 på Glostrup Hospital.
Læs mere her.


Præsentationer fra kick-off seminaret
Film om efterbehandlingssamtalen efter et hjertepakkke forløb


Arbejdsgruppen, der har udarbejdet forløbsprogrammet for Hjerte-kar sygdomme, er:

Formandskabet

 • Praktiserende læge Jørgen Jensen
 • Overlæge Hanne Rasmusen
 • Sundhedschef Ane Bendix

Øvrige medlemmer

 • Oversygeplejerske Birthe Møgelhøj, Herlev Hospital
 • Læge Ann Dorthe Zwisler, Rigshospitalet
 • Overlæge Kåre Sander, Rigshospitalet
 • Sygeplejerske Dorthe Ibsen, Rigshospitalet
 • Winnie Bergstrøm (repræsenterer Albertslund, Brøndby, Glostrup, Høje Taastrup, Ishøj og Vallensbæk)
 • Sygeplejerske Susanne Dyremose (repræsenterer Allerød, Hørsholm, Helsingør, Fredensborg og Gribskov)
 • Læge Michael Kristensen (repræsenterer Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte)
 • Sygeplejerske, forløbskoordinator Karna Vinther (repræsenterer Hillerød, Halsnæs, Frederikssund og Egedal)
 • Praktiserende læge Ynse de Boer, Center for Kvalitetsudvikling i Almen Praksis
 • Praktiserende læge Jørgen Steen Andersen
 • Hjertesygeplejerske Anne Skjødt, Hjerteforeningen

Arbejdsgruppens kommissorium kan hentes her.
Webredaktør
Lone Holm
Email:G2VL.zXyY@6fOPEaC.dk