Videre til indhold. |Tilbage til menuen

Lænderyglidelser

Da muskel- og skeletsygdomme udgør en meget bred gruppe af sygdomme, har Udviklingsforum vedr. patientrettet forebyggelse besluttet, at forløbsprogrammet for muskel- og skeletsygdomme skal omhandle patienter med lænde-/ryglidelser.
Forløbsprogrammet, kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning ses til højre.

21. maj var der kick-off seminar for lænderygsforløbsprogrammet. Her kan du læse en artikel om seminaret:

"Det skal i fremtiden gå langt hurtigere, når en patient med lænderygsmerter skal udredes og behandles. Midlet er Region Hovedstadens nye lænderyg-forløbsprogram, der blev præsenteret på Glostrup Hospital den 21. maj."

Læs hele artiklen her (pdf, åbner i nyt vindue)


Programmet for kick-off -seminaret(pdf, åbner i nyt vindue)

Målgruppen for forløbsprogrammet for lænderyglidelser er de fagpersoner, som møder patienterne. Det vil sige fagpersoner i almen praksis, speciallægepraksis, i kiropraktor- og fysioterapiklinikker, på hospitaler og i kommuner. Andre personer, som ønsker indsigt i behandling, kontrol og rehabilitering af patienter med lænderyglidelser,kan ligeledes med fordel læse programmet.
Forløbsprogrammet omfatter patienter fra og med 18 år med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben, som henvender sig til praktiserende læge, praktiserende speciallæge i reumatologi eller praktiserende kiropraktor. Ved nyopståede lændesmerter forstås, at patienten ikke tidligere har været udredt og behandlet under aktuelle sygdomsbillede. Herudover omfatter forløbsprogrammet også patienter fra og med 18 år med tiltagende gangrelaterede bensmerter og aftagende gangdistance,hvor man mistænker spinalstenose. Forløbsprogrammet omfatter ikke patienter med smerter i nakken eller brystryggen.

Programmets specifikke mål er:

• At hindre at patienterne udvikler varige rygproblemer, og at nedsætte patientgruppens behov for hyppig kontakt til sundhedsvæsenet

• At sikre at der udover den lægelige udredning og behandling i hele forløbet er særligt fokus på rehabiliteringen

• At sikre at der er særlig opmærksomhed omkring den sociale og beskæftigelsesmæssige indsats som en del af rehabiliteringen i de tilfælde, hvor det er relevant.
Webredaktør
Dorthe Bødker
Email:R2NQzo.rrUMff5@AkhF0Gr.dk