Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Om programmet

En hverdag med en eller flere sygdomme. Det er en realitet for mere end hver tredje voksne dansker, og dette tal forventes at stige i de kommende år. Gruppen af borgere med kroniske sygdomme optager flest ressourcer i sundhedsvæsenet, men vi kan alligevel godt gøre det bedre.

Se alle projekter

Kronikerprogrammet 2010-2012 i Region H sætter nye standarder for behandlingen af borgere med en kronisk sygdom. Det skal blive nemmere at få rette behandling til rette tid. Målet er, at de praktiserende læger, kommunerne og regionens hospitaler deler og koordinerer ansvaret for borgernes forløb. Borgeren skal gerne opleve mere tryghed i overgangene mellem de tre sektorer.

Der er lavet programmer, der beskriver patientforløbene for KOL, Type 2 Diabetes og demens med hensyn til rollefordelingen og samarbejdet mellem praktiserende læger, hospitaler og kommuner. Senere i 2011 bliver forløbsprogrammerne for hjerte-kar og lænde-ryg lidelser også klar til brug.     
                 
Overordnet sigter Kronikerprogrammet mod følgende målsætninger:
 

> Vi vil inddrage patienterne
Patienten sættes i centrum og får redskaber til aktivt at tage del i deres eget forløb.

> Vi vil bygge bro mellem sektorerne
Patienten følges i overgangen fra den ene sektor til den næste, så de ikke tabes i systemet.

> Vi vil løfte det faglige niveau
Ansatte i de tre sektorer samles på fælles kurser og får sammen udviklet deres kompetencer.

> Vi vil forbedre kommunikationsveje
Muligheden for elektronisk kommunikation forbedres, så beskeder ensrettes og når frem i rette tid til rette modtager 
 
Kronikerprogrammet er etableret for at virkeliggøre forløbsprogrammerne i Region Hovedstaden. Programmet omfatter 18 projekter og løber i perioden 2010 - 2012.

Webredaktør
Lone Holm
Email:G2VL.holm.regionh.dk