Videre til indhold. |Tilbage til menuen

Film

Her kan du se film fra og om Kronikerprogrammet. Klik på billederne for at se filmene.
Patientinddragelse med SunddialogPatientfilm


Fire patienter, som alle har gennemgået et sunddialog forløb i almen praksis over 4–6 måneder, fortæller her om hvad det har betydet for dem i forhold; udfordringer ved at igangsætte livssilsændringer, sundere vaner gennem dialog og eget ansvar, samt en ny livsstil som en naturlig del af hverdagen.

Behandlerfilm


To Sunddialog‐uddannede behandlere, som igennem projektet har gennemført livsstilssamtaler med patienter i almen praksis, fortæller her om hvordan de oplever patientdialogen og det øget fokus på patienternes eget ansvar, set i forhold til tidligere, inden Sunddialog.


Nyt forløbsprogram for lænderyglidelser


At leve med KOL


En film om Erik på 80 år som fortæller, hvordan det er at leve med KOL. (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Filmen er lavet af tre studerende fra Mediehøjskolen i København i forbindelse med Region Hovedstadens Kronikerprogram år 2010-12.

Se filmen på YouTube her>>
Fælles Skolebænk


Med projektet "Fælles skolebænk", gør Region Hovedstadens kronikerprogram klar til en række kurser, hvor personale fra hospitaler, kommuner og praktiserende læger kan lære at få bedre forståelse for hinanden.

Se filmen på YouTube her>>
Genoptræning med KOL


De stærkeste patienter skal rehabiliteres i kommunerne, mens hospitalerne tager sig af de svagere.Patienter til en række kroniske sygdomme har nu fået et alternativ til hospitalernes rehabilitering.

Se filmen på YouTube her>>
Kronikerprogrammet - godt igang


300 repræsentanter fra region, hospitaler, praktiserende læger, kommuner og patienter var den 28. september samlet til en konference for at gøre status over den første halvdel af regionens store kronikerprogram.
Efterbehandlingssamtalen efter et hjertepakkeforløb
Med forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme skal alle patienter der har modtaget et hjertepakke forløb til en efterbehandlingssamtale inden for 2 uger efter at de er blevet udskrevet.


Film fra patientportalen Grib om Livet

Lis Eickhardt-Sørensen


Marianne Lind


Ole Vistrup


Hans Henrik Bærentsen
John Tobiasen
Se flere patientfilm på Grib om Livets hjemmeside