Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Hvad er Kronikerprogrammet?

Kronikerprogrammet sætter fokus på dig

Hver tredje dansker døjer med en eller flere sygdomme. Region Hovedstaden arbejder for, at du skal have et behandlingsforløb, hvor der er en bedre dialog og kontakt mellem kommunernes sundhedscentre, din læge og hospitalerne.

Kronikerprogrammet vil sætte nye standarder for, hvordan du vil modtage behandling for din kroniske sygdom i sundhedsvæsnet i Region Hovedstaden.

Din praktiserende læge vil være involveret i hele behandlingsforløbet, og der arbejdes på at skabe et tæt samarbejde med sundhedspersonalet på sundhedscentrene og hospitalerne - både med brug af IT og med flere netværk  på tværs. Dette vil skabe en bedre kommunikation på tværs af sektorerne og sikre et bedre behandlingsforløb.

Du vil selv i højere grad blive inddraget i behandlingsforløbet og vil få værktøjer, så livet med din kroniske sygdom kan blive forbedret.

Kronikerprogrammet består af 18 projekter, som bl.a indeholder forbedring af it-systemer og personaleuddannelse. Region Hovedstaden har fået bevilliget 120 millioner kroner af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til realisering af programmet.

Hvem er bag Kronikerprogrammet?

Kronikerprogrammet består af et sekretariat og 30 projektledere. Sekretariatets opgaver er bl.a. at rådgive projektlederne og følge op på projekterne. Projektlederne er tovholdere og kontaktpersoner for de enkelte projekter.

Sekretariatet og projektledernes faglige baggrund favner bredt. Dette gør bl.a., at arbejdet på tværs af de forskellige sektorer i sundhedssystemet kan fungere effektivt.

Denne hjemmeside giver et samlet overblik over de tiltag og projekter, der er startet op i Kronikerprogrammet. 

Se kontaktinformationen for folkene bag Kronikerprogrammet her>>

Forløbsprogrammer

Forløbsprogrammerne er en essentiel del af Kronikerprogrammet. Et forløbsprogram er en beskrivelse af den indsats der bliver leveret af hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne for de enkelte kroniske sygdomme.

Hvis du vil vide mere om de enkelte forløbsprogrammer, kan du læse mere her>>

Film
På denne hjemmeside har vi lagt  links til de film, vi har lavet i Kronikerprogrammet. Se bl.a. filmen om Erik, der lever med KOL.

Se filmene her>>