Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

"En styrket indsats for kronisk sygdom"

Region Hovedstadens Kronikerprogram er nu nået halvvejs, og programmet er på rette spor. Det blev slået fast på en stor konference.

300 repræsentanter fra region, hospitaler, praktiserende læger, kommuner og patienter var den 28. september samlet til en konference for at gøre status over den første halvdel af regionens store kronikerprogram.
 
Der var bred enighed om, at programmet er godt på vej mod målet, nemlig at styrke indsatsen overfor kronisk syge.

Den vigtigste opgave bliver at få de forskellige sektorer - kommuner, praktiserende læger og hospitaler til at arbejde bedre sammen om patienterne.
 
Men konferencen slog også fast, at det er vigtigt at sætte patienterne i centrum. De skal inddrages mere i deres egen behandling og have mulighed for  at tage et ansvar for deres sygdom.
 
Kronikerprogrammet består i alt af 18 projekter rettet mod KOL, Type 2 diabetes, demens og hjerte-kar sygdomme. Fra 2012 bliver også lænde- og ryglidelser inddraget.
 
Programmet støttes af 120 mill. kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Webredaktør
Anne Hvenegaard
Email:ufVL.zqj6Ulhc5f@QO5sZKn.dk