Videre til indhold. |Tilbage til menuen

Oplæg

Oplæg fra Kronikerprogrammets konference. Alle oplæggene er i Powerpoint.
Kurs mod fælles ansvar - hvordan vil forløbsprogramerne ændre samarbejdet i sundhedssektoren?
Regionsdirektør Helle Ulrichsen, Region Hovedstaden
Sammenhængende sundhed på patientens præmisser
Mette Bryde Lind, Danske Patienter, direktør i Scleroseforeningen
Et løft i behandlingen - et kig på succeser og udfordringer
Programchef Anne Hvenegaard, Kronikerprogrammet
Fra sektor til sammenhæng - tværsektoriel audit i Københavns Kommune
Direktør Anne Mette Fugleholm, Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
En Fælles national satsning - den generiske model og forløbsprogrammerne
Adm. direktør Else Smith, Sundhedsstyrelsen
Ledelse gennem patienten
Institutleder Peter Kjær, Institut for Organisation, Copenhagen Business School
Parallelsessioner
A: Fra evidens til handling - evaluering
Fremtidigt behov for sundhedsydelser til borgere med KOL
Professor, overlæge Peter Lange, Hvidovre Hospital og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Tværsektoriel monitorering af rehabiliteringsindsatsen for mennesker med KOL og type 2 diabetes
Overlæge, forskningsleder ph.d., Anne Frølich, Afdeling for sammenhængende patientforløb, Bispebjerg Hospital
Kommunale udgifter til borgere med kroniske sygdomme
Specialkonsulent Jannie Kilsmark, Københavns Kommune
Data til kvalitetsudvikling i almen praksis
Praktiserende læge Peter Schultz-Larsen
B: Det velforberedte behandlerteam - ansvaret går på tværs
Patientuddannelse - sundhedspædagogik i højsædet
Underviser i sundhedspædagogik, sygeplejerske, ph.d. Helle Schnor & udviklingschef Dorte Jeppesen, Glostrup Hospital
Facilitatorkorpset - og arbejdet for at styrke tovholderrollen i almen praksis
Facilitator og praktiserende læge Rudi Østlund Slatanach
Kommunal praksiskoordinatorordning - hvordan styrkes samarbejdet mellem kommuner og almen praksis?
Kommunal praksiskoordinator og praktiserende læge Jesper Lundh
Forløbskoordination - en ekstra støtte gennem patientforløbet
Projektleder Tine Jerris
C: Når forløbsprogrammerne møder virkeligheden - implementering
Patienten i centrum for arbejdet med sammenhængende patientforløb
Chefkonsulent Rikke Gut, Enhed for brugerundersøgelser & projektleder Susanne Østergaard, Amager Hospital
Erfaringer fra Sunddialog - et internetbaseret samtaleværktøj i almen praksis
Lægekonsulent Jan Andersson, Sunddialog
Når sektorerne mødes - erfaringer fra Fælles Skolebænk
Projektleder Maj Thomsen
Erfaringer fra Vestegnsprojektet
Praksiskoordinator på Glostrup Hospital og praktiserende læge Lars Rytter
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: