Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Seminar om effekt af KOL-rehabilitering

Seminar i det store auditorium på Herlev Hospital d. 22./9. kl. 13.30-16.00. Bodil Bjørnshave holder oplæg med baggrund i resultater fra ny Ph.d.-afhandling. Deltagelse er gratis.  
Tilmelding her.

Seminaret tager udgangpunkt i oplæg fra Bodil Bjørnshave, PHD, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt. Det sker med baggrund i phd-afhandling:

'Clinical routine rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease at regional hospital, 2011' af Bodil Bjørnshave.

 Effekten af rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er dokumenteret i et stort antal klinisk kontrollerede studier. Der er udarbejdet patientforløbsprogrammer og kliniske retningslinjer i Danmark på baggrund af dette.

Regionshospitalet i Horsens har udviklet og implementeret et rehabiliteringsprogram med henblik på at forbedre patienternes livskvalitet, funktionsevne og symptomer.

Om patienterne opnår de resultater er nu undersøgt i et Ph.d-projekt.

Resultatet var modsat forventet, at de patienter, der gennemførte rehabilitering generelt ikke adskilte sig fra dem, der ikke gennemførte. Desuden var der ingen forbedringer fra start af rehabilitering til afslutning i forhold til gangdistance, livskvalitet eller åndenød blandt de patienter, der gennemførte rehabiliteringen.

Resultaterne understreger de vanskeligheder, der er med at overføre interventioner undersøgt i klinisk kontrollerede studier til klinisk rutine. Det er vigtige resultater, da KOL-forløbsprogrammer tænkes implementeret over hele landet.

Resultaterne fra projektet peger på, at implementering af rehabilitering er mangelfuld, og rehabilitering ikke er tilstrækkeligt målrettet KOL patienter i daglige klinisk praksis. Det er vigtig at afklare, hvordan rehabilitering fremover bedst gribes an og hvordan evaluering og kvalitetssikring skal foregå.

Oplæg til videre diskussion foregår ved oplægsholder fra Region Hovedstaden.