Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Fokusinterview SOFT

Kan værktøjet bruges til noget? Vi søger 15 praktiserende læger til fokusgruppeinterviews.

Det handler om den nye indgang til Sundheds- og forebyggelsestilbud på sundhed.dk, og det foregår den 26. oktober eller den 4. november. Vi har brug for din mening, så vi kan gøre det bedre. Du får et honorar for tabt arbejdstid, og du behøver ikke kende løsningen i forvejen.

Kommunerne i hovedstadsregionen og Regionen Hovedstaden har i fællesskab etableret en oversigt over "sundheds og forebyggelsestilbud" i kommuner og på hospitalerne i hovedstadsregionen. Oversigten ligger på sundhed.dk og har fået forkortelsen SOFT.

For at opkvalificere hjemmesiden, er det besluttet at gennemføre fokusgruppeinterviews med praktiserende læger eller andre sundhedsprofessionelle fra almen praksis. Målet er blandt andet at få afdækket:

  • Om hjemmesiden fungerer hensigtsmæssigt
  • Om det er de relevante informationer der bliver præsenteret
  • Hvem der kan have glæde af SOFT
  • Hvordan vi mest hensigtsmæssigt får spredt informationen om SOFT/hjemmesiden så den bliver et værktøj i dagligdagen
  • Krav til en fremtidig søgeløsning
  • mm

Hvem kan deltage:

Praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle fra almen praksis, som har eller ville have gavn af kendskab til SOFT.

Praktiske informationer:

Vi har planlagt 2 fokusgruppeinterviews.

Der behøves ingen forberedelse forud for interview.

Der behøves ingen forhåndskendskab til SOFT.

Der vil blive afholdt interviews den 26. oktober og den 4. november 2010.

Hvert interview vil ca. tage 3 timer.

Vi starter kl. 14:00.

Vi skal bruge 6-8 personer til hvert fokusinterview.

Der vil være lidt god forplejning undervejs.

Der vil være kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i følgende gældende regler.

Fokusinterviews vil foregå hos:

Region Hovedstadens - Enheden for Brugerundersøgelser
Frederiksberg Hospital
Nordre Fasanvej 57
Hovedvejen indgang 13, 1 sal
2000 Frederiksberg

Har du lyst til at deltage i et fokusgruppeinterviews skriver du en mail til:

Conni Christiansen, chefkonsulent i Region Hovedstaden på mail cch@regionh.dk, eller telefon 48 20 54 13


Webredaktør
Dorthe Bødker
Email:R2NQzo.rrUMff5@AkhF0Gr.dk