Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Ny film fra Kronikerprogrammet om at leve med KOL

Erik Fænøe er 80 år og KOL-patient på 6. år. Filmen fortæller historien fra første indlæggelse til rehabilitering og opstart af eget gymnastikhold. Erik har været hele vejen rundt i systemet og er primus motor for andre KOL-patienter, der gerne vil mødes og dyrke gymnastik i Brøndby Kommune.

Filmen er lavet i et samarbejde med tre studerende fra Journalist- og Mediehøjskolen i Emdrup som led i deres semesterprojekt.

Den tegner et personligt portræt af en af de omkring 100.000 borgere i Region Hovedstaden, der har KOL - kronisk obstruktiv lungelidelse.

Filmen viser samtidig, hvordan det kan lykkes med gymnastikken at bryde den onde cirkel med tiltagende åndenød og deraf følgende angst for at bevæge sig. Det er vigtigt at fortsætte med motion og aktivitet, og Erik er et lysende eksempel for andre til inspiration.

Filmen kan ses

her.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email:


Webredaktør
Lone Holm
Email:G2VL.zXyY@6fOPEaC.dk