Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Ny kursusoversigt for tværsektorielle kurser

Der er nu samlet en kursusoversigt, der giver et overblik over regionens kurser. Stort set alle kurserne tilbydes tværfagligt og til ansatte i de tre sektorer i sundhedsvæsenet: hospitalerne, praktiserende læger og kommunerne.

Kurserne er gratis, og de understøtter på hver deres måde behandlingsforløb for borgere med kroniske sygdomme. De er således målrettede såvel sygeplejersker som læger, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, visitatorer, jurister og ansatte, der på anden vis er beskæftiget med patientforløb.

Kurserne har forskellige temaer. Nogle kurser sætter fokus på sektorsamarbejde og/eller patientforløb, andre på sundhedspædagogik i patientkontakten og i undervisningen af patienter.

Visse af kurserne er sygdomsspecifikke - indtil videre målrettet personer med KOL, hjerte/karsygdomme eller type 2-diabetes.

Kursusoversigten vil løbende blive opdateret med ændringer og derved være ajourført med datoer og nye typer kurser.

Der bliver udarbejdet flyers til omdeling på afdelinger på hospitalerne, i kommunerne samt til lægeklinikker i almen praksis. Kursusoversigten vil ligeledes blive formidlet gennem nyhedsbrev til praktiserende læger og kommunerne.

For yderligere information se www.regionh.dk/kursus


Webredaktør
Tove Madsen
Email:1gzfQAvt@6wOrEQC.dk