Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Projekter

Her kan du finde information om Kronikerprogrammets 18 projekter.

Programmet løber fra 2010 til og med 2012 og er finansieret af puljer i Indenrigs- og sundhedsministeriet til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom.

Projekterne i kronikerprogrammet har alle til formål at optimere samarbejdet omkring patienter med kronisk sygdom.

Se alle projekter

Se status på Kronikerprogrammets projekter

Projekterne kan deles op i 6 temaer:

Kompetenceudvikling
(Projekt 4: Facilitatorkorps i almen praksis og projekt 3: Fælles Skolebænk)
Patientuddannelse og egenomsorg
(projekt 12: Patientuddannelse, projekt 13a: Patientstyret AK-behandling, projekt 14: Patientportal, projekt 15: Sunddialog)
Forløbskoordination
(projekt 9: Efterbehandling af hjerte-kar-patienter, projekt 10: Forløbskoordination, projekt 11: Kommunal praksiskoordinator)
It-understøttelse
(projekt 5: It-understøttelse af forløbsprogrammer, projekt 6: Udbredelse af MedCom standarder, projekt 7: Forebyggelsesportalen, projekt 8: ICPC-udbredelse, projekt 13b: Telemedicin)

Regionens ansøgning til kronikermidlerne, med samtlige projektbeskrivelser kan downloades her.

Alle projekter er etableret med selvstændige styregrupper. Der er også en overordnet programstyregruppe, med Plan- og udviklingsdirektør Christian Worm, som formand. Du kan se Programstyregruppens sammensætning og referater fra Programstyregruppemøderne her.