Videre til indhold. |Tilbage til menuen

Projektoversigt

Den regionale Koordinerende funktion (projekt 2)
Indsatser>>

Kompetence-
udvikling

Patient-uddannelser
og egenomsorg
Forløbs-
koordination
It-understøttelse Evaluering
Delprojekter>>
Facilliatorkorps
(projekt 4)
Specifikke patient-uddannelser
(projekt 12)
Efterbehandling for hjerte-kar-patienter
(projekt 9)
It-understøttelse af forløbs-programmer
(projekt 5)
Evaluerings- og analyse-modellen
(projekt 16)
Fælles Skolebænk
(projekt 3)
Patientstyret AK-behandling
(projekt 13a)
Udviklling af forløbs-koordination
(projekt 10)
Udbredelse af MedCom standarder
(projekt 6)
Estimering af behov for Sundhedsfaglige
ydelser
(projekt 17)
Patientportal
(projekt 14)
Kommunal praksis-koordinator
(projekt 11)
SOFT-portalen
(projekt 7)
Optimering af tværsektorielt sammenhængende forløb
(projekt 18)
Sunddialog
(projekt 15)
ICPC-udbredelse
(projekt 8)
Telemedicin
(projekt 13b)
Implementerings- og samarbejdsprojekter (projekt 1)

Dette betyder farverne:
Hospitalsprojekt Projekter i almen praksis fælles projekter - hospitaler, kommuner og almen praksis
Webredaktør
Lone Holm
Email:G2VL.holm.regionh.dk