Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Projektbeskrivelse

Formål:
At estimere behovet for sundhedsfaglige ydelser til mennesker med KOL i Region Hovedstaden

Metode:
Udregning af ressourcer med udgangspunkt i Østerbroundersøgelsen og Østerbro-Herlev (ca. 60 000 personer) med involvering af: spirometri, rygervaner, medicinfor-brug, ambulante kontakter i primærsektoren og sekundærsektoren, samt hvis muligt inddragelse af kommunale ydelser

Målgruppe:
Resultater vil kunne bruges i den fremtidige planlægning af KOL-indsats i regionen

Styregruppemedlemmer

  • Peter Lange

Projektgruppemedlemmer

  • Peter Lange (ledende overlæge)
  • Jacob Louis Marott (statistiker)