Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Projekt 1

 

Nord - Frederikssund, Helsingør og Hillerød Hospital

 

Centralt i Kronikerprogrammet er Implementerings- og samarbejdsprojektet. Projektet skal sikre, at forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes bliver bragt til anvendelse lokalt. Derfor er der ansat projektledere lokalt på alle regionens hospitaler.

Du kan læse mere om de lokale projekter ved at klikke på kortet.

I projektet har man gennemført en kortlægning af, hvor langt man er med implementeringen af forløbsprogrammerne for KOL og type 2 diabetes i kommuner og på hospitalerne. Der er lavet lokale grupper med repræsentation af hospitaler, kommuner og almen praksis, der arbejder med at styrke det tværsektorielle samarbejde om forløbsprogrammerne. Udover at favne det tværsektorielle samarbejde arbejder man i projektet også med at sikre den konkrete implementering af forløbsprogrammerne på de berørte hospitalsafdelinger.

Projektet er organisatorisk placeret under regionens 8 samordningsudvalg, hvilket er den formelle samarbejdsstruktur omkring sundhedsaftalerne mellem kommuner og hospitaler. Almen praksis også er repræsenteret i dette samarbejde.

For forløbsprogrammet for demens er der også etableret et implementeringsprojekt finansieret af Servicestyrelsen. Her har man også gennemført en kortlægning af, hvor langt man er regionalt og kommunalt med implementeringen af forløbsprogrammet for demens. Du kan læse mere om dette projekt ved at klikke på ”Demens” i menuen til venstre.

” Når man er uddannet til at beskæftige sig med al ”det usynlige” i en organisation [som Djøf´er ], så er det virkelig rart at være så tæt på klinikerne og den udførende faglighed. Medarbejdere og ledelse på Hvidovre Hospital er meget motiverede for at nå patienterne med kronisk sygdom gennem det arbejde, der foregår i Kronikerprogrammet. På den måde oplever jeg, at min projektindsats påvirker helt konkret – påvirker konkrete patienter. Det er en stor glæde for mig i min dagligdag på hospitalet.”

­Stine Rehlsted Fahnøe
Projektleder i Implementerings- og samarbejdsprojektet

 

Nord - Hillerød, Helsingør og Frederikssund HospitalNord - Hillerød, Helsingør og Frederikssund HospitalMidt - Gentofte og Herlev HospitalMidt - Gentofte og Herlev HospitalByen - Bispebjerg, Bornholms, Frederiksberg og RigshospitaletByen - Bispebjerg, Bornholms, Frederiksberg og RigshospitaletSyd - Amager, Glostrup og Hvidovre HospitalSyd - Amager, Glostrup og Hvidovre HospitalSyd - Amager, Glostrup og Hvidovre Hospital