Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Plan- og koordinationsmodulet afprøvet på IT-eksperimentariet

Plan- og koordinationsmodulet afprøvet på IT-eksperimentariet

Den 1. december var demonstrator-versionen af Plan- og koordinationsmodulet færdigudviklet i 1. version. 14 dage efter blev modulet udsat for en grundig afprøvning i It-eksperimentariet (ITX) på Herlev Hospital. Afprøvningen strakte sig over tre dage med deltagelse af en snes potentielle brugere af et fremtidigt system, dvs. alment praktiserende læger, speciallæger inden for hhv. DM2 og KOL samt repræsentanter fra flere kommuner i regionen.

Der var livlig diskussion og engageret feedback, som har givet projektgruppen et værdifuldt grundlag for den videre beskrivelse proces. Den overordnede konklusion er: Projektet har i store træk fået valideret sine hypoteser om, hvilke nytteværdier et tværsektorielt plan- og koordinationsmodul (PK-modul) vil kunne give, hvis det modnes til et færdigt system og implementeres. På en skala fra 1-5 var deltagerne mellem 3,6 og 4,6 enige i de ni hypoteser. Således er der indtil videre god grund til at antage, at et PK-modul vil kunne:

  • styrke det tværsektorielle samarbejde
  • medvirke til mere sammenhængende forløb ved at synliggøre, hvad de øvrige aktører gør
  • medvirke til sætte patienten i centrum ved at synliggøre, at patientforløbet ikke afsluttes, når denne overføres til anden sektor, men at forløbet i stedet fortsætter et andet sted
  • mindske overlap af ydelser
  • fremme kommunikationen, både mellem kolleger, mellem sektorer og med patienten
  • understøtte arbejdsgangene for den ikke-indlagte patient
  • medvirke til et kvalitetsløft ved at give mulighed for benchmarking og statistikker
  • indirekte medvirke til at kvalificere indholdet i henvisninger og epikriser
  • bidrage til effektivisering af konsultation og kommunikation.

Klik hér for at se ITX-rapporten.
Webredaktør
Dorthe Bødker
Email:R2NQzo.rrUMff5@