Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Ledelse af ledere

På Ledelse af ledere arbejder vi med, hvordan du via din ledelsesstil kan påvirke og udvikle din afdeling under hensyntagen til de ledelsesopgaver, der fremover vil være fremherskende på dit niveau. Herudover vil du få kompetencer til at udvikle dine ledere og dit lederteam og værktøjer til at oversætte og implementere strategiske indsatser.
Udbytte
På Ledelse af ledere får du udvidet dit ledelsesrepertoire - via oplæg, øvelser og feedback fra de andre deltagere får du øje på flere muligheder i din ledelsesstil og nye måder at gribe strategiske udviklingsopgaver an på.

Du får indsigt i gruppeprocesser og får øje på håndtagene til at arbejde med kulturen i din afdeling. Herudover vil din værktøjskasse til at udvikle dine ledere blive udvidet, og du vil få og afprøve helt konkrete metoder til at arbejde med strategiimplementering på afdelingsniveau.

Indhold
Gennem forløbet kommer du til at arbejde med dine egne ønsker til, hvor du skal udvikle dig. Det kan dreje sig om dit personlige lederskab eller en konkret udviklingsopgave, du står overfor at skulle iværksætte eller implementere i din afdeling.

Følgende temaer og elementer indgår i forløbet:

  • Afklaring af din ledelsesopgave nu og i den nærmeste fremtid
  • Ledelse gennem andre med særligt fokus på at få ”ting til at ske” gennem dit lederteam
  • Ledere af lederes særlige rolle ift. at oversætte og implementere regionens strategier.
  • Strategi Camp: Sammen med dit hold bliver du inviteret ind på et af regionens hospitaler/virksomheder til at løse en konkret strategisk opgave for den lokale direktion.
  • Strategiske workshops: Her får du mulighed for at gå i dybden med din strategiske ledelses-opgave indenfor særligt udvalgte temaer

Oplægsholdere
Der vil under forløbet være inspiration fra relevante eksterne oplægsholdere. Disse kan enten have et forskningsmæssigt udgangspunkt til ledelse eller være ledere på samme niveau som deltagerne, men fra andre brancher. Desuden vil der være besøg af relevante direktører fra regionen.

Målgruppe
Målgruppen er ledere med et lederteam under sig. Dvs. afdelingsledelser, klinikchefer, enhedschefer, centerchefer og forstandere.

Varighed og tidspunkt
Forløbet strækker sig over syv måneder. Forløbet består af:

  • En indledende forsamtale med konsulent
  • Tre moduler af to dages varighed, hvoraf et er internat.
  • En Strategi Camp af tre dages varighed
  • Fire halvdagsworkshops med strategiske temaer

Pris
Prisen for dit hospital / din virksomhed er 15.000 kr. Lederudviklingsprogrammet finansierer halvdelen, så den samlede pris for et forløb er reelt 30.000 kr.

Yderligere information og tilmelding
Du skal henvende dig til din lokale programkoordinator, hvis du ønsker at komme i betragtning til forløbet.
Se listen over de lokale programkoordinatorer her