Videre til indhold. |


Tilbage til menuen

Testimonials fra deltagere

Her kan du læse udtalelser fra tidligere deltagere i Lederudviklingsprogrammet.

"Lederuddannelsen fik mig til at se min lederrolle i et regionalt perspektiv såvel som et grundigt lokalt perspektiv. Lige dele er helt nødvendigt for at kunne lede på mellemleder niveau. Det er vigtig, at alle regionens ledere ikke får lov at lede på hver deres øer (afdelinger/hospitaler), men får hævet sig op på et regionalt niveau."
Birgitte Kruse, Souschef IMT
Deltager på "Ledelse af medarbejdere"
 
"Kurset har bragt lederrollen i fokus på en ny, bred måde - jeg har fået regionsbrillen på. Jeg har fået sparring på vanskelige ledelsesmæssige opgaver fra de andre deltagere, og virksomhedsbesøgene på f.eks. CBS har givet relevante input."
Marion Krontoft, Ledende bioanalytiker
Deltager på "Ledelse af ledere"

"Forløbet gav mig nye ideer til innovationsprojekter i min afdeling, og det var især godt ift. at videreudvikle en konkret innovationsproces, vi har sat i gang i afdelingen. Modulet om strategisk ledelse satte mange tanker i gang og gav ideer til udvikling af den strategiske ledelse i egen afdeling. Sidste modul gav især inspiration til at markere egen afdeling bedre i forhold til omverdenen."
Lise Korbo, Ledende overlæge
Deltager på "Ledelse af ledere"

"Gruppedebatterne var givtige, og vi formåede hurtigt at få skabt tillid i gruppen. Den ledelsesmæssige feedback fra gruppens medlemmer var overraskende præcis. Strategisk ledelse var et af mine fokusområder, og derfor fik jeg meget ud af modul 2."
Birgit Villadsen, Oversygeplejerske
Deltager på "ledelse af ledere"

"Jeg har fået mere indsigt i de vilkår og rammer, jeg arbejder under. Og en forståelse af, at det handler om at være i stand til at manøvrere i det, acceptere vilkårene som de er - og så forsøge at skabe en dynamisk og stabil arbejdsplads for mine medarbejdere inden for disse rammer."

Karina Hansen, afdelingssygeplejerske
Deltager på "Ledelse af medarbejdere"

"Jeg er blevet mere sikker, mere modig og bedre klædt på til rollen som leder. Jeg fodrer selv afdelingsledelsen med beslutninger og er mere klar til at blive ledende overlæge."
Mette Hyllested, overlæge
Deltager på "Ledelse af medarbejdere"

"Jeg ville f.eks. arbejde med et bedre flow i patientforløbet, at få mere tid til kontorarbejde, at vise anerkendelse overfor medarbejderne og at lede mere opad. Det hele er ikke lykkedes, men noget af det. Det var f.eks. en aha oplevelse at høre om ledelse af fagpersoner. Det er en vanskelig balancegang, som man skal være opmærksom på som leder."
Lis Vergo, afdelingsbioanalytiker
Deltager på "Ledelse af medarbejdere"

"Jeg synes, at det er modigt og visionært af regionen og oprette en forløbsuddannelse. Der har jeg lært at se, hvor problemerne opstår, og især hvordan jeg kan finde en løsning til dem. Ledelse af patientforløb er som at lægge togskinner på tværs af et eksisterende jernbanenet. Derfor skal alle, der kommer i kontakt med patienten være en del af forløbet."
Dorte Husum, overlæge
Deltager på "Ledelse af patientforløb"

"I forbindelse med min case interviewede jeg nogle folk i skadestuen. Og allerede det betød, at jeg fik afklaret en masse om vores samarbejde. Man kan få mange knaster løst bare ved at snakke sammen."
Nils Knudsen, overlæge
Deltager på "Ledelse af patientforløb"

"Det er et rigtig godt kursus af mange grunde. Dels er min ledelse involveret undervejs i forløbet i forhold til mit udvalgte patientforløb, og dels får jeg både nogle teoretiske og personlige redskaber, som kan anvendes, inspire og styrke mig mit videre forløbsarbejde. At høre om de øvrige kursisters ideer og erfaringer er inspirerende og kan i bedste fald betyde, at der også kan drages nytte af det i eget regi."
Charlotte Topp, forløbskoordinator
Deltager på "Ledelse af patientforløb"

"I virkeligheden har jeg nok ikke været klar over, hvad ledelse indebærer. Jeg ved ikke helt, hvad min egen chef laver. Men det er gået op for mig, at det handler meget om personale, og hvordan vi prioriterer personalemæssige ressourcer. Så jeg er ikke afskrækket endnu."
Sannie Nordly, læge
Deltager på "Ledertalentforløb"

"Jeg har fået et mere nuanceret billede af, hvad ledelse er, og især hvad god ledelse er. Og jeg er blevet mere opmærksom på det krydsfelt, der er mellem at være en dygtig fagperson og være leder. Jeg fandt ud af, at ledelse er ret ens uanset sammenhængen. Vi kan lære en masse af hinanden - også selvom de andre er ledere for håndværkere eller IT-folk. Det fælles er, at det handler om mennesker."
Henning Worm Ogarrio, klinisk sygeplejespecialist
Deltager på "Ledertalentforløb"
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: