Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Trygfonden

Dato: 01-03-2015 Kl. 12.00
Sted:
Tilmelding:
Landsdækkende forskningsprojekter
Trygfondens logo
Trygfondens kerneområder
TrygFonden støtter projekter, der øger trygheden i Danmark inden for kerneområderne sikkerhed, sundhed og trivsel. Ambitionen er at skabe samfundsmæssig forandring inden for kerneområderne.

Fokusområder under om kerneområdet sundhed:
  • Lev Sundt
  • Mental sundhed
  • Akut hjælp
  • Lev med kronisk sygdom
  • Patienten først 
Fondens mål er, at flere danskere kan leve et længere og sundere liv uden psykiske og fysiske gener. Sundhed er grundlaget for, at vi kan tænke, handle, vælge og relatere til andre og bidrage til et trygt samfund for os selv og vores medmennesker.

Hvad støtter fonden?
Udover at høre under et af fondens fokusområder skal projektet komme så mange som muligt til gode og inspirere andre til at tage ansvar for egen og andres tryghed.

TrygFonden arbejder med projekter, der er handlingsrettede, langsigtede og baseret på viden. Fordi projekterne i høj grad skal kunne anvise handlinger og være praktisk anvendelige, er det vigtigt at de erfaringer og den viden, der kommer ud af projektet, bliver kommunikeret ud. Derfor skal der, som en del af ansøgningen, udarbejdes en formidlingsplan, som redegør for, hvordan projektets resultater skal kommunikeres (gælder dog ikke projektansøgninger på under 100.000 kroner).

Forskningsprojekter skal:
  • Have høj videnskabelig kvalitet på internationalt plan, bedømt gennem peer review efter gængse videnskabelige kriterier.
  • Være rettet mod væsentlige problemer, der enten udgør en høj risiko for den enkelte, belaster mange mennesker eller fører store omkostninger med sig.
  • Være anvendelsesorienteret og med et praktisk sigte.
  • Være fremtidssikret i den forstand, at projektet inkluderer velunderbyggede overvejelser af, hvordan de nye forskningsresultater bliver forankret hos relevante institutioner og personer.
Landsdækkende projekt
Bemærk at ved denne ansøgningsfrist støttes landsdækkende projekter. Et landsdækkende projekt er, når målgruppen befinder sig i to eller flere regioner eller i hele landet.
Webredaktør
Jens Fogh
Email:hjm@ujvcXgV.dk