Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Innovationspolitik

Region Hovedstaden skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen og samtidig skabe vækst og udvikling i regionen. Derfor sættes innovation i sundhedsvæsenet på dagsordenen med en innovationspolitik og en række konkrete initiativer.
Indsatsen skal fremme innovative aktiviteter og løsninger, der bidrager til øget kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsnet. Samtidig skal samarbejdet om innovation mellem Region Hovedstaden, erhvervsliv, universiteter og andre aktører styrkes for at understøtte ny vækst og nye arbejdspladser.

Innovationspolitikken skal skabe grundlag for en innovationsindsats, som vil være tæt knyttet til de politikker og strategier, der er lagt for udviklingen af hospitalerne, psykiatrien og hospitalsbyggerierne.

Hvornår er der tale om innovation?
I innovationspolitikken defineres innovation som det, der er:
  • Nyt: Ny viden og behov skaber nye ideer gennem utraditionelle samarbejder og nye metoder. Ideerne vurderes at have potentiale for at skabe ny værdi.
  • Nyttigt: Gennem udvikling og afprøvning dokumenteres det, at ideen er innovativ og derfor vil skabe ny værdi for sundhedsvæsenet, borgerne og/eller samfundet.
  • Nyttiggjort: Innovation lykkes ved at realisere værdien gennem implementering og udbredelse til gavn for sundhedsvæsenet, borgerne og samfundet.
Mange input og bred dialog
Politikken er udviklet i tæt dialog og med input fra ledere og medarbejdere i regionens sundhedsvæsen, patienter, brancheorganisationer, interesseorganisationer, kommuner, videninstitutioner og andre interessenter. Derfor indeholder den også en lang række konkrete forslag til initiativer, som tager udgangspunkt i dagligdagen på hospitalerne og i regionens virksomheder.

Syv temaer og mange konkrete initiativer
Innovationspolitikken består af syv temaer, hvoraf de tre skal sætte rammer, der skal fremme innovation generelt. De resterende temaer er strategiske indsatsområder, som Region Hovedstaden har prioriteret via regionens centrale politikker og strategier, herunder de to bærende udviklingsstrategier Grøn Metropol og Helhed i Sundhed.

Læs om de syv temaer og konkrete initiativer


Se film fra innovationskonference på Docken:

Webredaktør
Marie Lau
Email:VzNkT.T1K@Yw6rFQc.dk