Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Affald

Læs mere regionens målsætning og handlingsplan i forbindelse med affald.
Region Hovedstaden genererer årligt over 15.000 tons affald. Det gør Region Hovedstaden til en af landets største affaldsproducenter. Størstedelen af affaldet kommer fra regionens hospitaler.

Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med affald.

Regionens mål for 2015
 1. at der er formuleret mål for hvor meget andelen af affald til genanvendelse vil stige
 2. at der er formuleret reduktionsmål for mængden af affald til specialbehandling 
 3. at andelen af affald til genanvendelse er steget i forhold til 2010 
 4. at mængden af affald til specialbehandling er faldet i forhold til 2010 målt i nøgletal.

Handlingsplan 2012 - 2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter:

 1. Formulering af mål for stigning i andelen af affald til genanvendelse senest ved udgangen af 2012
 2. Formulering af reduktionsmål for affald til specialbehandling, herunder klinisk risikoaffald senest ved udgangen af 2012 
 3. Vurdering af potentialer og virkemidler indenfor minimering af madspild 
 4. Vidensdeling om affaldsinfrastruktur og hvor muligt udarbejdelse af fælles retningslinjer 
 5. Vidensdeling om fælles transportaftaler på ERFAgruppe møder og med Indkøbsafdelingen
 6. Forbedring af affaldsdata til regionens grønne regnskab så affaldsfraktioner medtages
 7. Fortsættelse af ERFA-gruppe for affald
 8. Fortsættelse af temadage for regionens sociale institutioner 
 9. Konsolidering af vidensdelingsplatformen på REGI, så det indeholder relevant materiale for de aktører, som er involveret i affaldshåndtering.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.
 
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk