Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Agenda 21

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling
er et led i regionens Agenda 21 arbejde, som kobler til planloven.
Bæredygtig udvikling har været højt prioriteret i Danmark lige siden FN’s konference for Miljø- og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992, hvor 181 lande underskrev ”Agenda 21” (Dagsorden for det 21. århundrede). I Agenda 21 forpligter landende sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling, som tilgodeser nuværende generationers behov og samtidig sikrer, at vi ikke ødelægger mulighederne for, at fremtidige generationer kan opfylde deres behov.

Der er et behov for at integrere Agenda 21 og bæredygtighed i regionens mangesidede aktiviteter. Ikke kun på grund af den øgede miljø- og ressourcebelastning, men også fordi klimaudfordringen kræver helt nye løsninger. Planloven fastslår, at danske regioner skal udarbejde en Agenda 21-strategi i hver valgperiode som redegør for, hvorledes regionen vil bidrage til en bæredygtig udvikling.

Strategien skal indeholde regionsrådets politiske målsætninger inden for følgende indsatsområder:
  1. mindskelse af miljøbelastningen,
  2.  fremme af en bæredygtig regional udvikling,
  3. inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i detlokale Agenda 21-arbejde og
  4. fremme af et samspil mellem beslutningerne
    vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Læs hele Region Hovedstadens "Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015".
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk