Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Bæredygtigt byggeri - status

Status på regionens hidtidige indsats i forhold til den forrige strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling fra 2009.
Status på tværgående aktiviteter 
  • I april 2011 vedtog regionsrådet miljømæssige bæredygtighedskrav til kvalitetsfondsbyggerierne. De politiske krav indeholder tre fokusområder: Eenergiforbrug og udledning af drivhusgasser; miljø- og klimapåvirkninger fra produkter, varer og services samt vandforbrug og vandbalancer. Desuden indeholder kravene fem konkrete vurderingskriterier, som sikrer, at fokusområderne kommer til at spille en væsentlig rolle i de udbud, som har indflydelse på miljø og klimane.
  • Der er udarbejdet et Værktøj for bæredygtigt byggeri. Bæredygtighedsværktøjet skal fremadrettet bruges til at understøtte de politiske krav for at sikre, at der er ens retningslinjer, kriterier og afrapportering omkring bæredygtighed for regionens byggeprojekter. Værktøjet er endvidere velegnet til at formulere specifikke krav til miljø, klima m.m. ud fra byggeprojekternes lokale kontekst 
  • Projekt grøn erhvervsudvikling i kvalitetsfondsbyggerierne er gennemført i dialog med en række aktører fra byggeprojekter, koncernstabe og private firmaer. Projektrapporten beskriver en række anbefalinger til rammer og betingelser, som skal være opfyldt for at lykkes med grøn erhvervsudvikling i byggeprojekterne 
  • Projekt OPI (offentlig privat innovation) i sygehusbyggerier blev startet i foråret 2011. Projektet har til formål at skabe afklaring om: organisatorisk sammenhæng og tværgående koordinering af innovation; ramme og model for strategiske innovationspartnerskaber; temaer og indsatsområder samt et eventuelt vækstforuminitiativ med arbejdstitlen Fremtidens innovative og bæredygtige sygehuse. Projektet omfatter innovation bredt, og grøn innovation er et af mange andre innovationsfelter 
  • Regionen råder over flere decentrale enheder, som på forskellig måde støtter innovation. Fokus har indtil nu fortrinsvis været på de kliniske og medico-tekniske områder
  • Vækstforum Hovedstaden har i efteråret 2011 indstillet til regionsrådet at indgå i et partnerskab med de øvrige regioner og Fornyelsesfonden om innovation i tilknytning til byggerierne. Dette omfatter etableringen af en fond på 100 mio. kr., som skal anvendes til offentlig/private innovationsprojekter med stort kommercielt potentiale, fx inden for bæredygtigt byggeri.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk