Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Bæredygtigt byggeri - tværgående aktiviteter uddybet

På denne side uddybes arbejdet og processen med de tværgående aktiviteter for indsatsområdet bæredygtigt byggeri.
1. Sikre at politiske krav til miljømæssig bæredygtighed bliver indarbejdet i byggeprojekterne
De politiske følgegrupper for hvert hospital har til opgave at bidrage til at sikre at bæredygtighedskravene, på lige fod med de øvrige politiske retningslinjer, bliver anvendt i byggeprojekterne. Desuden vil Koncern Byggestyring sikre en passende opfølgning.

Ansvarlig: Koncern Byggestyring.
Succeskriterium: Af udbudsmateriale m.m. fremgår det, at miljøkravene bliver anvendt i alle projekterne.

2. Sikre at bæredygtighedsværktøjet bliver anvendt af byggeprojekterne Bæredygtighedsværktøjet skal anvendes i Region Hovedstadens byggeprojekter fremover på lige fod med øvrige regionale retningslinjer som f.eks. bæredygtighedskravene. Projekterne skal før hver fase i byggeriet forklare, hvilke tiltag de ønsker at gennemføre/ fokusere på. Der skal afrapporteres på de valgte tiltag og på ændringer til disse.

Ansvarlig: Koncern Byggestyring.
Succeskriterium: Bæredygtighedsværktøjet bliver anvendt i alle byggeprojekterne.

3. Sikre vidensdeling og erfaringsudveksling mellem projekterne inden for miljø og klima Koncern Byggestyring faciliterer bl.a. møder i Projektchefforum, hvor cheferne for byggeprojekterne mødes minimum 1 gang pr. måned. I dette forum vil vidensdeling bl.a. inden for miljø og klima finde sted.

Ansvarlig: Koncern Byggestyring.
Succeskriterium: Antal afholdte møder m.m. hvor tværgående vidensdeling har fundet sted.

4. Afklaring af den organisatoriske sammenhæng og tværgående koordinering af innovation i byggeprojekterne
Der udarbejdes en model for organisatorisk sammenhæng for OPI i forhold til kvalitetsfondsbyggerierne i Region Hovedstaden i forhold til styringsmanualen, således at det tydeliggøres hvem der gør hvad, hvornår.

Ansvarlig: Koncern Byggestyring.
Succeskriterium: Modellen er indarbejdet i styringsmanualen, således at byggeorganisationen implementerer den i sit arbejde.

5. Afklaring omkring tværgående samarbejde mellem relevante koncernstabe og hospitaler/ virksomheder inden for innovation og grøn erhvervsudvikling

Ansvarlig: Koncern Regional Udvikling.
Succeskriterium: Afklaring foreligger.

6. Afklaring af hvordan decentrale støttefunktioner kan understøtte grøn innovation
Der vil indtil begyndelsen af 2012 ske en kortlægning og gennemgang af de decentrale støttefunktioner til innovation, herunder Center for sundhedsinnovation, Tectra, FIE m.fl. med henblik på at sikre, at de også fremadrettet dækker behov for specialiseret rådgivning og vejledning omkring blandt andet grøn innovation i tilknytning til byggerierne.

Ansvarlig: Koncern Regional Udvikling.
Succeskriterium: Oplægget er udarbejdet primo 2012

7. Afklaring vedrørende juridisk klare innovationsmodeller for grøn erhvervsudvikling
Der udarbejdes en model for behovsdrevet innovation via udbudsprocesser, herunder afdækning af muligheder og grundlag for ekstern finansiering af OPI.

Ansvarlig: Koncern Regional Udvikling og Koncern Byggestyring.
Succeskriterium: Afklaring foreligger primo 2012
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk