Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Energi og brugsvand

Læs mere regionens målsætning og handlingsplan i forbindelse med energi og brugsvand.
Energiforbruget i Region Hovedstadens bygningsmasse til opvarmning, varmt brugsvand, lys og kraft giver anledning til betydelige mængder CO2 og andre drivhusgasser. De enkelte hospitaler og virksomheder har primært indflydelse på mængden af forbrugt energi og ikke på, hvordan energien produceres.
 
Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med energi og brugsvand.  
 
Regionens mål for 2015 
 1. at der er formuleret reduktionsmål for henholdsvis el- og varmeforbruget 
 2. at varmeforbruget (graddagekorrigeret forbrug pr. kvadratmeter) er reduceret i forhold til 2009 
 3. at el-forbruget (forbrug pr. kvadratmeter) er reduceret i forhold til 2009 
 4. at brugsvandsforbruget (forbrug pr. kvadratmeter) er reduceret i forhold til 2009.

Handlingsplan 2012 – 2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter:

 1. Formulering af reduktionsmål for henholdsvis elog varmeforbruget senest ved udgangen af 2012 
 2. Styrke vidensdeling og spredning af god praksis på tværs af hospitalerne og virksomhederne gennem fortsættelse af ERFA-gruppe og temagruppe for Den Sociale Virksomhed 
 3. Opfølgning på pilotprojektet om analyse af energiforbrug på anvendelsesområder, herunder afprøve resultaterne på et eller flere hospitaler
 4. Løbende indsamling af forslag til energibesparende foranstaltninger med henblik på forelæggelse for regionsrådet en til to gange pr. år 
 5. Etablering af standardiserede driftsmodeller 
 6. I samarbejde med de øvrige regioner intensivere arbejdet med at finde relevante nøgletal for benchmarking af energiforbruget i regionens bygninger 
 7. Konsolidering af vidensdelingsplatform og dataregistrering ved hjælp af webbaserede løsninger 
 8. Mærkning i henhold til energimærkningsordningen (EMO) samt opfølgning på mærkerne 
 9. Implementere og udbrede Kurveknækkeraftalen med God Energi.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk