Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kemikalier

Læs mere regionens målsætning og handlingsplan i forbindelse med kemikalier.

Anvendelse af kemikalier er en forudsætning for et moderne sundhedssystem. Men en række sygdomme skyldes et stigende kemikalieforbrug. Regionen ønsker at mindske kemikalietrykket, så sundhedsindsatsen ikke sker på bekostning af miljø og sundhed.

Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med kemikaler
.

Regionens mål for 2015 

 1. at det samlede forbrug af kemikalier, der påvirker miljø og sundhed negativt, er reduceret 
 2. at kemikaliestrømmen er kortlagt, de mest uønskede kemikalier er identificeret og at kemikaliestyringen er forbedret 
 3. at regionen undgår de mest uønskede kemikalier i produkter og serviceydelser 
 4. at regionen undgår de mest uønskede kemikalier i byggematerialer 
 5. at regionen undgår udledning af farlige kemikalier og lægemidler med spildevandet
 6. at en ensartet kemikaliestyring på regionens hospitaler og virksomheder er blevet gennemført.

Handlingsplan 2012-2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter:

 1. Etablere en arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af tilslutningstilladelser 
 2. Udarbejdelse af en rapport med en beskrivelse af muligheder for bedre kobling mellem miljø, arbejdsmiljø og akkrediteringen med henblik på at justere indsatsen 
 3. Udarbejdelse af anbefalinger vedrørende samarbejdsmuligheder indenfor regionens kemikalieindsats 
 4. Der gennemføres en screening af, hvilke produkter og processer der kan blive ”forsyningstruede” som følge af ny lovgivning
 5. Udarbejdelse af en ”top 10 liste” over, hvilke kemikalier det anbefales at reducere forbruget af ved indkøb af produkter og serviceydelser 
 6. Udarbejdelse af en ”top 10 liste” over, hvilke kemikalier det anbefales at reducere forbruget af i byggematerialer 
 7. Markering af produkter i indkøbssystemet 
 8. Udarbejdelse af en plan for udfasning af ukrudtsmidler 
 9. Udpegning af kemikalier og lægemidler der overskrider de vejledende grænseværdier i spildevand og derfor skal begrænses 
 10. Udarbejdelse af fælles kriterier for hvornår et stof er problematisk/uønsket på regionens hospitaler og virksomheder 
 11. Udarbejdelse af retningslinjer for fælles kemikaliestyring på regionens hospitaler.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk