Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Klima

Læs mere regionens målsætning og handlingsplan i forbindelse med klima.
Klimaregnskab for Region Hovedstaden som virksomhed 2009, som er baseret på en ny opgørelsesmetode – kaldet klimaregnskab med forbrugsperspektiv eller klimafodaftryk - viser, at Region Hovedstaden som virksomhed giver anledning til en årlig udledning på 700.000 tons klimagasser (CO2-ekvivalenter).

Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med klima

 Regionens mål for 2015 
  1. at der er formuleret reduktionsmål for regionens udledning af drivhusgasser 
  2. at udledningen af drivhusgasser er reduceret, således at regionen bidrager til at opfylde Danmarks mål på området 
  3. at regionen råder over et samlet klimaregnskab med forbrugsperspektiv samt et solidt datagrundlag, som bruges til at implementere, monitorere og synliggøre klimaaktiviteter inden for relevante indsatsområder.

Handlingsplan 2012 - 2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter:

  1. Formulering af reduktionsmål for regionens udledning af drivhusgasser senest ved udgangen af 2012 
  2. Opdatering af klimaregnskab 2009 senest ved udgangen af 2012 
  3. Grønt regnskab videreudvikles og forbedres på klimaområdet med henblik på bedre at kunne udvælge og monitorere reduktions-aktiviteter
  4. Evt. nedsættelse af tværgående klimagruppe.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.

Status på regionens hidtidige indsats
Hvordan ser det ud med regionens hidtidige indsats i forhold til den forrige strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling fra 2009?

Læs status på tværgående aktiviteter medio 2011