Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Kommunikation og formidling

Læs mere om regionens mål og handlingsplan i forbindelse med kommunikation og formidling
Kommunikation og formidling er afgørende både for at sikre fortsat fremdrift i regionens miljø- og energiindsatser og for at sikre offentligheden indsigt i regionens miljøarbejde.

Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med kommunikation og formidling

Regionens mål for 2015
  1. at regionen klart kommunikerer regionens strategi, aktiviteter og resultater
  2. at der foregår en effektiv intern vidensdeling og formidling af god praksis
  3. at der foregår en effektiv ekstern formidling af regionens miljøprofil.

Handlingsplan 2012-2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter:

  1. Udarbejde en sammenhængende kommunikationsplan for regionens dialog med relevante interne og eksterne interessenter
  2. Styrke indsatsen med vidensdeling og udbredelse af god praksis i regionens koordineringsgruppe for miljø- og energi og i ERFA-grupperne 
  3. Etablering af en hjemmeside og en fælles kommunikationsplatform på intranettet og internettet, hvor regionens mål, aktiviteter og resultater er tilgængelige 
  4. Pressemeddelelser.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter. 
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk