Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Miljø- og energiledelse

Læs mere regionens mål og handlingsplan i forbindelse med Miljø- og energiledelse
Miljø- og energiledelse er det organisatoriske og ledelsesmæssige instrument, der skal sikre effektiv prioritering, koordination og implementering af aktiviteterne i regionens "Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015", samt sikre dokumentation, benchmark og afrapportering af aktiviteter og resultater.

Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med miljø og energiledelse

Regionens mål for 2015
  1. at miljø – og energiledelse er implementeret på alle regionens hospitaler og virksomheder
  2. at miljø- og energiområdet er integreret i regionens generelle virksomhedsstyring
  3. at strategisk miljø- og energiledelse er integreret på alle ledelsesniveauer.

Handlingsplan 2012-2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter: 

  1. Udarbejdelse i løbet af 2012 af implementeringsplan for miljø – og energiledelse på hospitaler, og virksomheder, så alle bidrager til realiseringen af målene
  2. Udvikling af en basismodel og trinmodel for implementering af miljø- og energiledelse i virksomheden Region Hovedstaden
  3. Fortsat vidensopbygning omkring miljø- og energiledelse hos relevante ledere samt nøglemedarbejdere, bl.a. gennem tilbud om kurser og workshops på flere ledelsesniveauer
  4. Initiativer vedr. lokale miljøhandlingsplaner
  5. Udarbejdelse af forslag til, hvordan miljø- og energiledelse kan integreres i regionens generelle virksomhedsstyring
  6. Fortsat udarbejdelse og videreudvikling af et årligt grønt regnskab med status over aktiviteter, forbrug og miljøpåvirkninger, herunder udvikling således at det grønne regnskab indeholder data på flere områder for hver virksomhed
  7. Understøttelse af hospitaler og virksomheders miljø- og energiledelse, bl.a. ved gennem prioritering af ressourcerne, at skabe mulighed for realisering af miljø- og energiledelsesarbejde, herunder opstilling af lokale miljømål og lokale handlingsplaner på alle hospitaler og tværgående virksomheder.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.

 
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk