Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Miljørigtig it

Læs mere regionens målsætning og handlingsplan i forbindelse med miljørigtig it.
Region Hovedstaden ønsker at effektivisere it-driften og tage størst muligt hensyn til miljøet. I 2008 blev de første skridt taget mod mere miljøvenlig og ”grønnere” it i Region Hovedstaden, og i 2009 og 2010 er der gennemført projekter som følger op på denne målsætning.

Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med miljørigtig it. 
 
Regionens mål for 2015 
 1. at Region Hovedstaden i 2015 er godt på vej med CO2-neutralitet på it-området i 2018.

Delmål: 

 1. at sikre konsolidering af yderligere 10 % af serverparken i 2015
 2. at sikre at 75 % af serverplatformen er virtuel i 2015 
 3. at øge den procentvise andel af tynde klienter til 40 % i 2018 
 4. at der på baggrund af de erfaringer der er opnået i de gennemførte projekter, arbejdes på at udarbejde et miljøkoncept, der skal gælde fremtidige indkøb. Dette koncept vil indeholde krav til leverandørerne omkring hele leverancens livscyklus.

Handlingsplan 2012-2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter:

 1. Øge andelen af tynde klienter med omkring 500 enheder
 2. Yderligere virtualisering af 250 servere 
 3. Konsolidering og nedlukning af 50 servere 
 4. Løbende overflytning af gamle systemer til nyere og mere strømbesparende datalagring
 5. Forberedelse af forventet indførsel af to højteknologiske datacentre 2015
 6. Færdiggørelse af miljøkoncept til indkøb 
 7. Ændring af processerne for bortskaffelse af udstyr så der kommer en højere grad af genbrug
 8. Der skal gennemføres en evaluering og præcisering af den hidtidige strategi for miljørigtig it.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk