Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Miljørigtige indkøb

Læs mere regionens målsætning og handlingsplan i forbindelse med miljørigtige indkøb.

Region Hovedstaden indkøber årligt varer, udstyr og tjenesteydelser for ca. 10 mia. kr.
Ifølge regionens klimaregnskab udledes knap 80 % af regionens CO2-udledning indirekte som følge af energiforbrug ved fremstilling og transport af indkøbte varer.

Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med miljørigtige indkøb.

Regionens mål for 2015

 1. at CO2- og partikeludledningen på transportområdet er reduceret
 2. at CO2-udledningen fra energikrævende udstyr og apparatur er reduceret
 3. at CO2-udledningen fra regionens køb af energi er reduceret
 4. at antallet af produkt- og udstyrskategorier er
  øget, hvori sundhedsskadelige og uønskede stoffer ikke indgår eller indgår i reduceret omfang.

Handlingsplan 2012-2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende
tværgående aktiviteter:

 1. Udarbejdelse af formelle, interne retningslinjer for krav til bæredygtighed i regionens udbud med henblik på at øge antallet af områder, hvor der stilles nye eller skærpede milljøkrav . For hvert udbud afdækkes om der er relevante, evidensbaserede og realiserbare kriterier, herunder om konkurrencen på området betyder, at opfyldelse kan ske i fornuftig balance med de faglige krav til produktet (patientbehandlingen) og til økonomien.
  - Optimering af regionens interne transporter,
  fx gennem indkøb af el-biler, alternative
  drivmidler og/eller krav til energiklasse eller
  kørselseffektivitet.
  - Reduktion af partikeludledning ved transport
  gennem krav til Euronorm eller partikelfiltre.
  - Krav om lavt energiforbrug ved køb af udstyr
  og apparatur (autoklaver, opvaskemaskiner,
  dekontaminatorer, bækkenvaskere, køl og
  fryseskabe mv.)
  - Krav ved køb af energi om yderligere omlægning til vedvarende energi i takt med, at der sker en reel udvidelse af markedet for vedvarende energi
  - Udvikling af en enkel og relevant opfølgning
  på CO2-udledningen på transportområdet
  - Øgning af antallet af indkøb, hvori potentielt
  sundhedsskadelige stoffer ikke indgår eller
  reduceres, bl.a. baseret på anvendelse af
  miljømærkning i takt med at evidensbaserede
  kriterier udvikles.
 2. Opgradere regionens kompetenceberedskab på
  området, da realisering af tiltagene kræver særlige kompetencer og ressourcer.
  - Øvrige regioner og Region Skåne kontaktes for
  at drage nytte af deres eventuelle erfaringer på
  området
  - Aktiv deltagelse i de fora der nedsættes af
  offentlige instanser, eksempelvis Miljøstyrelsen
  eller i samarbejde med de øvrige regioner
  med henblik på at udvide antallet af evidensbaserede kriterier for miljøkrav
  - I fællesskab med andre offentlige instanser
  udarbejdes enkle og relevante metoder til
  opfølgning af effekten af tiltagene.
 3. Påvirkning af kriteriearbejdet i EU regi for at
  sikre, at der udarbejdes relevante og håndterbare kriterier på det hospitalsspecifikke område.
 4. Påvirkning af den kommende revision af EUudbudsdirektivet, med henblik på lettelse af
  krav i forbindelse med innovation, herunder
  om udvikling af bæredygtige produkter uden
  forudgående udbud.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk