Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Miljørigtige indkøb - status

Status på regionens hidtidige indsats i forhold til den forrige strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling fra 2009.
Status på tværgående aktiviteter
Region Hovedstaden stiller i dag miljømæssige krav inden for en række områder: 
  • Forbrugsartikler (rengøringsmidler, desinfektionsmidler, elektroder, dialyseslanger, m.fl.) og mere varige produkter såsom madrasser og møbler: Kravene er bl.a. at undgå chlor, sundhedsskadelige phtalater, tensider, opskumningsmidler og brommerede brandhæmmere. 
  • Tjenesteydelsesområdet: Kravene er primært rettet mod transportydelser og motorers partikeludledning samt senest til energiklasse og dermed CO2-udledning. Inden for vaskeriområdet, som er CO2-tungt, har branchen længe haft fokus på reduktion af forbrug vedrørende el, vand og damp 
  • Udstyr: Her bliver der primært stillet krav til udstyr med stort forbrug af energi og vand (autoklaver, opvaskemaskiner, m.fl.)
  • Tværgående prioriteres, at produkter til børn, gravide og ammende så vidt det er muligt er uden potentielt risikable stoffer
  • Omfanget af indkøb, hvor der stilles miljøkrav, andrager årligt ca. 640 mio. kr., fordelt på 30-35 udbudsområder. Tjenesteydelser udgør ca. 540 mio. kr., heraf udgør ambulanceområdet ca. 390 mio. kr. 
  • Kravene er stillet enten som absolutte krav eller som krav, tilbudsgiverne kunne konkurrere på.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk