Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Spildevand

Læs mere regionens målsætning og handlingsplan i forbindelse med spildevand.
Regionens hospitaler og institutioner udleder betydelige mængder spildevand til de offentlige kloaker og renseanlæg. Hospitalerne udgør en risiko for udledninger af spildevand med miljøbelastende stoffer - kemikalier, lægemidler og mikroorganismer.
 
Læs mere om regionens muligheder og udfordringer i forbindelse med spildevand.
 
Regionens mål for 2015 
 1. at alle hospitaler i regionen har en opdateret spildevandstilladelse fra de kommunale myndigheder 
 2. at hospitalerne har minimeret udledningen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, lægemiddelstoffer og mikroorganismer, som kan medføre en risiko for miljøet eller sundheden 
 3. at regnvand anvendes i stigende grad og muligheder for anvendelse af renset spildevand er undersøgt 
 4. at risiko for oversvømmelse af hospitalernes kritiske bygninger og lokaler er mindsket 
 5. at renovering og vedligeholdelse af hospitalernes kloaksystemer er planlagt, så væsentlige driftsforstyrrelser er minimeret og ind- og udsivninger reduceret.

Handlingsplan 2012-2013
For strategiperiodens første to år iværksættes følgende tværgående aktiviteter:

 1. Igangsætte en arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af tilslutningstilladelser for spildevand så alle hospitaler inden udgangen af 2012 har indsendt ansøgning til de kommunale myndigheder 
 2. Undersøge i hvilket omfang der udledes miljø- og sundhedsskadelige lægemiddelstoffer fra hospitalerne med udarbejdelse af en afsluttende rapport 
 3. Undersøge de økonomiske og praktiske forhold omkring placering af renseanlæg på hospitaler og muligheden for at genanvende renset vand med udarbejdelse af rapport 
 4. Gennemføre en demonstration af kosteffektiv spildevandsrensning på ét eller flere hospitaler 
 5. Gennemføre en undersøgelse af muligheder for opsamling af koncentrerede spildevandsstrømme med miljøkritiske lægemiddelstoffer 
 6. Tage initiativ til og gennemføre et samarbejde mellem nye hospitalsbyggerier, regionen, kommunerne, spildevandsforsyningsselskaberne mv. med henblik på optimering af spildevandsløsninger.

Læs uddybning af de tværgående aktiviteter.
Webredaktør
Eva Manor Paulsen
Email:Dig.FDb@6MOXE5C.dk