Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Reerslev - oprensning af jord forurenet med opløsningsmidler

Region Hovedstaden har nu oprenset en stor del af forureningen med klorerede opløsningsmidler i Reerslev i Høje-Taastrup Kommune. Det er sket for at sikre boligerne i området og grundvandet ved landets største kildeplads Solhøj mod påvirkning fra forureningen.
Oprensning af forurening i Reerslev Oprensning af forurening i Reerslev

Oprensning af forurening ved M. W. Gjøesvej i Reerslev
Region Hovedstaden er nu godt på vej med at have oprenset forureningen ved M.W. Gjøesvej i Reerslev.
Oprensningen har omfattet følgende:

  • Indeklimaet i 5 huse er sikret ved at skabe ventilation under gulvene.
  • Oppumpning af forurenet vand for at hindre forureningen i at løbe ned til Solhøj Kildeplads.
  • Fjernet forurenet luft fra et sandlag.
  • Opvarmning af et forurenet lerlag, så forureningen blev til damp, der kan suges op og renses. 

Oprensningen har været effektiv, hvilket kan måles i regionens overvågningsboringer. Oppumpningen af grundvandet er derfor ophørt.

Ventilationen under husene skal fortsat opretholdes. Den aktive ventilation i sandlaget er ved at overgå til passiv ventilation. Ved passiv ventilation udnyttes de varierende trykforhold i atmosfæren til at sikre ventilationen under husene.

Regionen vil også fremover overvåge forureningen i grundvandet.
 
Solhøj Kildeplads
Fra Solhøj Kildeplads oppumpes årligt ca. 5 mio. m3 grundvand, der forsyner ca. 125.000 københavnere med drikkevand. En lukning vil derfor have store konsekvenser for drikkevandsforsyningen i hovedstadsområdet.

Årsag til forureningen
Et skind- og pelsrenseri har ligget i Reerslev på M.W. Gjøes Vej i perioden fra 1956 til 1977. På renseriet har man benyttet klorerede opløsningsmidler til rensning af skind og pelse. Rensevæsken blev efter brug hældt i kloakken eller direkte ud på jorden, hvor der i dag bl.a. er boliger. 
Webredaktør
Jeanette Olsen
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk