Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Skuldelev - oprensning af jord forurenet med opløsningsmidler

I Skuldelev i Frederikssund Kommune er der ved gadekæret og andre steder i byen fundet en omfattende forurening med chlorerede opløsningsmidler. Region Hovedstaden er i gang med undersøgelser og oprensninger i området.

Oprensning af forurening med ISTD-metoden Oprensning af forurening med ISTD-metoden

Informationsmøde den 17. december 2014
Kom og hør om de seneste undersøgelser og opresningen ved gadekæret i Skuldelev.

Onsdag den 17. december 2014 kl. 17-19 inivterer Region Hovedstaden til informationsmøde i Skuldelev-hallen. Alle er velkomne.

Invitation til informationsmøde den 17. december 2014 (pdf, åbner i nyt vindue)

Årsagen til forureningen
En metalvirksomhed lå i perioden fra 1956 til 1968 i Vestergade tæt ved gadekæret. Som en naturlig del af produktionen blev der brugt chlorerede opløsningsmidler til affedtning af metalemner.

Spildevandet blev - lovligt dengang - udledt til kloakken. Via de utætte kloakker er forureningen dermed spredt under store dele af byen.

Oprensningen
Formålet med projektet er at fjerne forureningen, så der ikke sker:

  • Afdampning op i boligerne
  • Nedsivning til grundvandet

Hvad er der renset op?
De første undersøgelser blev gennemført i 1999, de nyeste er gennemført i efteråret 2011. Ingen havde forudset forureningens omfang. Det har gjort, at nye undersøgelser gang på gang har givet overraskende resultater og dermed givet anledning til flere undersøgelser.

Oprensningen, der gik i gang i 2008, er koncentreret om de massive forureninger og de boliger, som er berørt direkte af forureningen.

Regionen har delt indsatsen mod forureningen op i faser. Dels for ikke at spænde ben for eget arbejde, og dels for at have tid til at vælge den rigtige metode.

Metoder i spil
Den største mængde forurening er fundet i jorden under gadekæret. Her har regionen pumpet over 1.000 liter ufortyndet forurening op.

Efterfølgende er jorden renset ved hjælp af opvarmning. I løbet af 3 måneder blev der fjernet ca. ½ tons chlorerede opløsningsmidler ved denne metode.

Desuden anvender regionen en metode, hvor jorden tilsættes særlige jernforbindelser, der aktivt nedbryder de forurenende stoffer. Metoden består i, at jorden i området blandes en særlig type ler (bentonit) og jernpartikler. Dette giver en stabil masse, der ikke flytter sig og langsomt nedbryder de klorerede opløsningsmidler i jorden.

Sikring af indeklima i boligerne
Regionen har sikret indeklimaet i flere huse, der har været berørt af forureningen. Sikringen forhindrer, at der trænger forureningsdampe ind i husene.

Under husene er der opbygget en ny gulvkonstruktion. Med den nye konstruktion er det muligt at ventilere under gulvet og dermed forhindre afdampning til huset.

Kloaksystemet omkring forureningerne er blevet tætnet så der ikke længere sker en spredning af forurenede dampe via kloakken. Det har betydet at der nu ikke længere findes huse i Skuldelev med forhøjede koncentrationer af forureningsdampe i indeklimaet.

Fremtidige planer for området
Skuldelev gadekær er blevet oprenset og området er genskabt med beplantning.

Oprensningerne fortsætter de andre steder i byen, hvor der er fundet store koncentrationer af forurening.

Tidsplan for oprensningen
Oprensningen i området vil forløbe over en årrække.

 
Webredaktør
Jeanette Olsen
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk