Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Nøgletal

En medarbejderstab på 75 personer og et driftsbudget på ca. 140 mio. kr. danner baggrunden for et bredt spektrum af opgaver indenfor jordforureningsområdet.
Boring efter jordprøver

Jordforurening – opgavens størrelse
Region Hovedstaden forventer at skulle kigge i alt 35.000 grunde efter i sømmene og at der skal renses op på mindst 300 grunde.

Indsatsen skal bl.a. beskytte grundvandet, så vi kan undgå at lukke mange vandværksboringer.

Med de nuværende økonomiske ressourcer vil det vare op i mod 100 år inden opgaven er løst.

Ressourcer
Regionen har et samlet driftsbudget på ca. 140 mio. kr. pr. år og har en fast medarbejderstab på knap 75 medarbejdere. Hertil kommer ca. 10 studentermedhjælpere og tilknyttede eksterne konsulenter.

Opgaverne løses dels med afsæt i regionens egne medarbejdere og dels med afsæt i samarbejde med eksterne konsulenter, rådgivende ingeniørvirksomheder og entreprenører.

Opgavetyper og produktion
Regionen udfører bl.a. undersøgelser og oprensning af forurening samt træffer myndighedsafgørelser.

Opgaverne udbydes offentligt.

Opgavetyper og produktion - jordforureningsområdet

  • Historiske miljøundersøgelser, ca. 800 - 1000 stk./år
  • Indledende miljøundersøgelser, ca. 150 – 250 stk./år
  • Videregående undersøgelser, ca. 30 – 50 stk./år
  • Oprensningsprojekter, ca. 10 – 20 stk./år
  • Drift og monitering, ca. 100 lokaliteter/afværgeanlæg

  • Besvarelse af henvendelser fra grundejere, ejendomsmæglere mv., ca. 25.000 stk./år
  • Behandling af frivillige undersøgelser og oprensninger, ca. 800 – 1000 stk./år
  • Behandling af OM-sager, ca. 20 stk./år
  • Behandling af sager om villaolietanke, ca. 30 stk./år
  • Høringssvar om arbejder på forurenede grunde (§ 8), ca. 150 stk./år
Webredaktør
Jeanette Olsen
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk