Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Vision, strategi og handlingsplaner for jordforureningsområdet

På jordforureningsområdet arbejder Region Hovedstaden ud fra en overordnet politisk vedtaget strategi. Det sker ud fra visionen:
Ren jord - Rent vand - Sundere liv.

Koncern Miljø rykker ud

Med en årlig handlingsplan omsættes de strategiske målsætninger til konkrete mål, som skal sikre, at regionens lovbundne opgaver løses optimalt i forhold til både miljø, sundhed og økonomi.

Strategi for indsatsen mod jordforurening
Regionsrådet vedtog i  2007  en strategi for regionens arbejde med jordforurening. Overordnet skal regionen arbejde helhedsorienteret og prioritere med udgangspunkt i bæredygtighed og sundhedshensyn.

På denne baggrund er der formuleret et sæt strategiske målsætninger.

Strategiske målsætninger for jordforureningsområdet

  • Borgernes sundhed skal ikke påvirkes af jord- og grundvandsforurening
  • De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt
  • Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse
  • Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området.

Handlingsplaner for aktiviteter
Årlige handlingsplaner danner konkret udgangspunkt for regionens arbejde med systematisk registrering og undersøgelse af grunde, hvor der er begrundet mistanke eller konkret viden om forurening.

Ud fra et prioriteringssystem renser regionen først de grunde, hvor forureningen truer miljøet eller menneskers sundhed mest.
Webredaktør
Jeanette Olsen
Email:Dig.wOq@6MOXE5C.dk