Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Udbud af opgaver

Region Hovedstaden har i øjeblikket følgende opgaver inden for jordforureningsområdet i udbud. Bemærk at kemiske laboratorieanalyser i forbindelse med udbuddene skal udføres af ALS Denmark AS - læs mere via linket til højre. 


  • Prækvalifikation – EU-udbud af indsamling og behandling af historiske oplysninger i Region Hovedstaden

    Region Hovedstaden ønsker at indgå 4 parallelle 3-årige rammeaftaler til indsamling af historiske oplysninger samt udarbejdelse af historiske redegørelser og situationsplaner. Det indsamlede baggrundsmateriale skal danne grundlag for regionens vurdering af, om et areal skal kortlægges som muligt forurenet efter Lov om Forurenet Jord.

    Ansøgningsfristen for anmodning om prækvalifikation er mandag den 13. oktober 2014 kl. 12.