Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Publikationer om en grønnere region

Regionen har i forbindelse med arbejdet med klimastrategien gennemført en lang række analyser om klimaforandringer, CO2-reduktion og klimatilpasning i regionen.
Klimastrategien bygger på et solidt videngrundlag, der skaber overblik over centrale klimaudfordringer og konkrete handlemuligheder, inspirerer til politisk debat og udvikler værktøjer til brug for fagfolk i både kommuner og region.

Dette videngrundlag er tilvejebragt via en række analyser, der er formuleret indenfor rammen af klimastrategiens seks indsatsområder.


 • Kommunernes klimaindsats

  Region Hovedstaden har kortlagt kommunernes klimaindsats som led i den regionale klimastrategi.

 • Klimaændringernes betydning for hovedstadsregionen

  Analysen giver overblik over, hvordan klimaændringerne påvirker regionen.

 • Klimakataloget: 28 løsninger til en bedre verden

  Klimakataloget samler 28 stærke eksempler på, hvordan i regionen arbejder med klima og miljø

 • Elbilpotentialet i hovedstadsregionen

  I en analyse udarbejdet af firmaet Tetraplan, konkluderes det, at hovedstadsregionens bilpendlere og deres pendlermønstre er velegnet til elbilens formåen.

 • Analyse af de rekreative områder

  Hvordan står det til med hovedstadsregionens rekreative områder og hvordan ser fremtiden ud for dem? Det gør tre solide analyser fra Københavns universitet nu rede for.

 • Tværgående energiplanlægning og vedvarende energi

  Analysen giver overblik over hovedstadsregionens energiforsyningsstruktur, organisering og interesser indenfor el- og varmeproduktion, samt vedvarende energikilder. Samtidig kommer den med konkrete forslag til tværgående initiativer for at nedbringe brugen af fossile brændsler og mindske CO2-udledningen.

 • Transportanalyse

  Denne analyse identificerer, vurdere og kvantificerer muligheder for CO2-reduktioner ved forskellige tiltag inden for transportsektoren. Analysen omfatter såvel regionens interne transport som trafikstrømmene på tværs af regionen.

 • Region Hovedstadens klimafodaftryk

  Analysen kortlægger den samlede udledning af CO2 fra virksomheder og borgere i hovedstadsregionen. Det nye er, at vi får en beregning af borgernes, virksomheders og myndigheders forbrug.

 • Partnerskaber som en del af klimaindsatsen

  Analysen søger at skabe overblik over muligheder og barrierer samt at synliggøre nogle af de erfaringer der er gjort hidtil inden for klimaområdet med forskellige partnerskabs- og finansieringsmodeller.

 • Klimarigtigt byggeri

  Analysen konkluderer, at Region Hovedstaden som virksomhed har potentialet til at præge erhvervsudviklingen i regionen i retning af større bæredygtighed. Dette opnås ved i øget omfang, at stille miljø- og klimakrav ved indkøb og udbud. I særdeleshed i forbindelse med de kommende store hospitalsbyggerier.

 • Klimaudfordringer hovedstadsregionen

  Rapport om udfordringer og handlingsmuligheder i relation til klimaforandringer.


Webredaktør
Center for Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk