Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Analyse af de rekreative områder

Hvordan står det til med hovedstadsregionens rekreative områder og hvordan ser fremtiden ud for dem? Det gør tre solide analyser fra Københavns universitet nu rede for.
Grønne områder Grøn livskvalitet i byen
Ny viden til regional udviklingsplan 2012.
Til sommer 2012 offentliggør Region Hovedstaden en ny regional udviklingsplan. Forud har Københavns Universitet på opdrag fra Region Hovedstaden udarbejdet tre arbejdsrapporter med titlerne:
  • Betydning af storbyens rekreative områder (delrapport 1).
  • Udviklingen af blå og grønne områder over tid samt analyse af tilgængeligheden (delrapport 2).
  • Fremtiden og de rekreative områder (delrapport 3).

Desuden er der lavet en letlæselig sammenfatning af de tre arbejdsrapporter.

Et sagligt grundlag for den kommende plan
I den regionale udviklingsplan 2012 vil der fortsat være fokus på de grønne og blå områder i hovedstadsregionen. Med analyserne fra Københavns Universitet kan vi i Region Hovedstaden bedre danne os et sagligt billede af, hvilke udfordringer fra den første regionale udviklingsplan, som der fortsat skal være fokus på, og om der er kommet nye udfordringer til.

Input fra kommuner og organisationer
Regionens politikere har kommenteret de foreløbige resultater af analyserne den 29. august 2011 og vil i starten af 2012 blive forelagt de endelige. Kommunale og statslige embedsmænd og andre interessenter fik den 20. september 2011 mulighed for at høre om og kvalificere analysen. 

Vores grønne region.
Hovedstadsregionen er en grøn region, som igennem årtier er udviklet med grønne kiler og grønne ringe af rekreative områder. Her er fine rekreative områder side med tæt bebyggede områder, stoppesteder, stationer og vej- og stinettet. Den gode adgang til det grønne gør storbyregionen attraktiv at bo og arbejde i. 

Derudover styrker de rekreative områder befolkningens sundhed og velvære. Mere end to tredjedele af Danmarks befolkning mener, at naturen er vigtig for deres dagligliv, og endnu flere oplever den som gavnlig for deres livskvalitet.

Trusler og muligheder for de grønne og blå områder.
Byudvikling og trafik har i årtier lagt et vedvarende pres på de grønne områder, men Fingerplanen har heldigvis beskyttet de rekreative områder effektivt. Fordi de rekreative områder har så stor betydning for regionens borgeres livskvalitet og velvære, så er der ikke kun behov for at bevare men også udvide arealet. Her kan man tænke nye områder ind i udviklingen af de rekreative områder, f.eks. gamle råstofgrave, infrastrukturarealer eller industriområder.

Klimatilpasning
Grønne områder er nøglen til at løse en række klima- og miljøproblemer. Potentialet ift. klimaændringer og sikring mod oversvømmelse er langt fra udnyttet. Inde i byerne skal de grønne områder aflaste kloaksystemerne og skabe grønnere bymiljøer, og ude på landet skal de tilbageholde uønsket vand fra landsbyer og spredt bebyggelse.

Flere ældre skaber nye behov.
I et samfundsmæssigt perspektiv har det stor betydning at opretholde og forbedre ældres fysiske og mentale sundhed, da denne gruppe vokser stærkt. Udbyttet af at være friluftsmæssigt aktiv er et bedre helbred og højere livskvalitet langt op i årene. Skal ældres muligheder for friluftsliv sikres og forbedres bør parker, haver, skove osv. opfattes som vigtige ressourcer i den kommunale planlægning. Samtidig har friluftsliv stor betydning for børn og unges udvikling.

Affald i de grønne områder.
Der er behov for at arbejde med kvaliteten af de rekreative områder, som har så mange besøgende, at de nedslides og drukner i henkastet affald. I foråret 2012 sætter Region Hovedstaden og foreningen Hold Danmark Rent en undersøgelse i gang, som skal hjælpe myndigheder og lodsejere med at komme skraldet til livs. Det handler også om borgernes adfærd.

Du kan læse mere Hold Danmark Rent og om projektet, som sættes igang i foråret. Se længere oppe til højre. Hvis du arbejder i en kommune, har du mulighed for at deltage i projektet.

Den regionale udviklingsplan 2008
Region Hovedstaden sætter i den første regionale udviklingsplan fokus på miljø og natur, fordi attraktive begge dele er en forudsætning for høj livskvalitet og sundhed for borgerne. Samtidig mente et repræsentativt udsnit af borgerne i hovedstadsregionen i 2008, at det bør være en topprioritet var at gøre Region Hovedstaden til den grønneste hovedstad i Europa.

 
Webredaktør
Center for Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk