Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Klimarigtigt byggeri

Analysen konkluderer, at Region Hovedstaden som virksomhed har potentialet til at præge erhvervsudviklingen i regionen i retning af større bæredygtighed. Dette opnås ved i øget omfang, at stille miljø- og klimakrav ved indkøb og udbud. I særdeleshed i forbindelse med de kommende store hospitalsbyggerier.
Analysen er delt op i tre delanalyser. Den første delanalyse præsenterer hvad det kræ-ver, såvel teknisk som økonomisk, at leve op til eksisterende krav til bæredygtigt byggeri i EU og nationalt, samt til krav, der må forventes at komme i fremtiden. Desuden gennemgås en række frivillige certificerings- og mærkningsordninger (afsluttet april 2010).

Den anden delanalyse er udviklingen af et værktøj til vurdering, prioritering og valg af energi-, miljø- og bæredygtighedselementer i byggeprojekter. Desuden skal værktøjet bruges til at indrapportere bæredygtigheden i projekterne, således at regionens projek-ter kan sammenlignes på tværs. Bæredygtighedsværktøjet er særdeles vigtigt i forhold til de kommende store hospitalsbyggerier for at sikre at bæredygtighed tænkes ind i såvel planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen. Værktøjet forventes implementeret i byggeprojekter i første halvdel af 2011. (forventes færdig primo 2011)

De store investeringer i bæredygtigt hospitals- og institutionsbyggeri rummer en unik mulighed for erhvervsfremme indenfor grøn teknologi. Den sidste delanalyse kommer med bud på hvorledes regionen som virksomhed, og i særdeleshed de nye hospitals-planer, kan bidrage til at skabe vækst hos lokale virksomheder og vidensinstitutioner indenfor innovative bæredygtige løsninger på klima, miljø- og sundhedsområdet.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: