Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Partnerskaber som en del af klimaindsatsen

Analysen søger at skabe overblik over muligheder og barrierer samt at synliggøre nogle af de erfaringer der er gjort hidtil inden for klimaområdet med forskellige partnerskabs- og finansieringsmodeller.
Analysens hovedkonklusion er at de offentlige parter bør bygge videre på eksisterende erfaringer, idet der i kommunalt og regionalt regi er et godt kendskab til specielt de traditionelle former for offentlig-private samarbejder.

Erfaringerne er hovedsageligt gjort inden for anlæg, byggeri, drift og vedligeholdelse. Disse partnerskabserfaringer vil med fordel kunne overføres til specielt energi-projekter, der har til formål at under-støtte den regionale og kommunale miljøindsats.

Endvidere anbefales det, at det undersøges, hvorvidt lånebekendtgørelsens nuværende udformning kan ændres, således at den i højere grad fordrer investeringer i miljørenovering og energiforbedring hos regionen og i kommunerne.

Til sidst påpeges det, at specielt ESCO-modellen vil være en oplagt partnerskabs/ løsningsmodel i klimaind-satsen hos Region Hovedstadens virksomheder, samt i energirenoveringen af den kommunale bygningsmasse.
Webredaktør
Regionhovedstaden
Email: