Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Transportanalyse

Denne analyse identificerer, vurdere og kvantificerer muligheder for CO2-reduktioner ved forskellige tiltag inden for transportsektoren. Analysen omfatter såvel regionens interne transport som trafikstrømmene på tværs af regionen.
Analysen viser, at der er store fordele ved at tænke de enkelte klimaorienterede tiltag ind i en større sammenhæng og se på kombinerede tiltag inden for byudvikling og transport. Det anbefales at kombinere ”hårde” og ”bløde” elementer, som skatter, af-gifter, parkeringsrestriktioner med rådgivning, kampagner og trafikantinformation.

Løsningspakker
Analysen skitseret nogle løsningspakker som søger at udnytte denne synergieffekt, herunder bl.a. en pakke, der hedder ”Mobility Management Storkøbenhavn”, som kunne indeholde tiltag som en letbane i Ring 3, virksomhedskampagner, optimering af omstigningspunkter, realtidsinformation. En pakke om ”Kommunal grøn transport-plan” med tiltag som lavere hastighedsgrænser på lokalveje, restriktiv parkeringspolitik, sammenhængende gang- og cykelstisystemer. Endelig opstilles en pakke, som indeholder en omlægning af skatte- og afgiftssystemet, og en fritidstrafikpakke, som dog ikke er udfoldet på samme niveau, som de øvrige forslag til pakker.

Pakkernes udmøntning vil typisk kræve ganske brede samarbejder mellem forskellige offentlige instanser og i varierende grad bistand eller i det mindste en positiv holdning hos private erhverv og husstande.