Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Tværgående energiplanlægning herunder vedvarende energi

Analysen giver overblik over hovedstadsregionens energiforsyningsstruktur, organisering og interesser indenfor el- og varmeproduktion, samt vedvarende energikilder. Samtidig kommer den med konkrete forslag til tværgående initiativer for at nedbringe brugen af fossile brændsler og mindske CO2-udledningen.

Støtte til strategisk energiplanlægning er en af analysens mange anbefalinger.

Metoden, der er udarbejdet af Energistyrelsen og KL, fremmer bl.a.:

  • konvertering af el, olie og naturgas til hhv. fjernvarme og varmepumper
  • bæredygtig byudvikling
  • hensigtsmæssig administration af bygningsreglementet.

Analysen formulerer en række anbefalinger til hvordan den nuværende energiforsyning i hovedstadsregionen kan omstilles for at hovedstadsregionen kan blive fossilfri i 2050.

Overgangen fra fossile brændsler til vedvarende energikilder vil kræve udvikling af store varme- og sæsonlagre for at udnytte sommervarmen og den svingende el-produktion. Varmeproduktionen optimeres bedst ved etablering af større varmelagre, store varmepumper, elkedler og forstærkning af el-transmissionsnettet.

Investeringer i sol og vindenergi bør ske ved storskala anlæg, og havvindmøller er at foretrække frem for møller på land.

Der er desuden behov for både kommunale, regionale og nationale samarbejder for at udnytte de vedvarende energikilder sammen med el- og fjernvarmenettet.

 
Webredaktør
Center for Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk