Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Høring

Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden takker for de mange høringssvar til klimastrategien fra kommuner og andre interessenter.

Det politiske samarbejdsudvalg har behandlet alle høringssvar og tilpasset en række formuleringer i strategien.
Den opdaterede version vil herefter blive behandlet af de 29 borgmestre i KKR Hovedstaden d. 23. marts og af regionsrådet d. 10. april.

Til højre finder du et notat fra Det Politiske Samarbejdsudvalgs behandling af høringssvarene, oversigt over høringsparter, skematisk gennemgang af høringssvarene og en tilrettet udgave af strategien.

Til venstre kan du via undersiderne finde alle de indkomne høringssvar.

Fælles høringsopstart for udvalgsformænd
For at sikre en god start på høringsprocessen og behandlingen i kommunerne var formænd for teknik- og miljøudvalgene (eller relevante klimaudvalg) i alle kommunerne i regionen inviteret til et opstartsmøde d. 8. december 2011.

Klimastrategiens formandskab, bestående af Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg Kommune og Lars Gaardhøj, formand for regionens Miljø- og klimaudvalg, præsenterede høringsforslaget, herunder vision, mål og forslag til konkrete handlinger for de fem temaer: Klimatilpasning, bæredygtig transport, omstilling af energisystemet, energieffektive bygninger samt klimavenligt forbrug og indkøb.

Der var en god debat, og der blev stillet spørgsmål og givet gode input til strategien.

Vi vil gerne takke for det store fremmøde og for de positive tilkendegivelser, der kom på mødet, samt de mange gode og positive anbefalinger, vi har modtaget i de skriftlige høringssvar.

Nedenfor ses Fredensborgs Borgmester Thomas Lykke Pedersen, KKR-formand og borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen og Formand for Miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden Lars Gaardhøj under debatten.