Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Vigtig milepæl på vej mod en klimastrategi for Hovedstadsregionen

Udbredelse af elbiler, sammenhængende fjernvarmenet og partnerskaber på tværs af vandoplande. Det var nogle af de ting, der var opbakning til at arbejdere videre med, da kommunalpolitikere og regionspolitikere d. 2. maj satte sig sammen og talte om den kommende klimastrategi

KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden havde inviteret kommunalpolitikere og regionspolitikere til seminar om den kommende klimastrategi for Hovedstadsregionen. Målet var at få input til temaer i klimastrategien, så strategien bedst muligt skaber værdi for kommunerne i regionen og Region Hovedstaden.

Blandt seminarets oplægsholdere var Katherine Richardson, formand for klimakommissionen, Per Meilstrup fra Mandag Morgen, Karsten Arnbjerg-Nilsen fra DTU-Miljø, Jacob Bøss fra DONG A/S og Birger Laursen fra Dansk Fjernvarme. 

Alle bød ind

15 forskellige kommuner var repræsenteret ved borgmestre, udvalgsformænd og bestyrelses-medlemmer, mens regionen var repræsenteret via sit Miljø- og klimaudvalg. Alle bød ind med gode idéer til, hvordan vi i Hovedstadsregionen kan imødegå de fælles klimaudfordringer, der går på tværs af myndigheder, sektorer og geografi.

Klimastrategien skal føre til reel handling. Det budskab gik igen blandt deltagerne. Klimastrategien repræsenterer en mulighed for at vise omverdenen, hvordan kommuner og region kan gå foran som et godt eksempel på at løse klimaudfordringerne. Klimaændringerne kræver, at der tages fælles ansvar og alle inddrages. Et væsentligt aspekt i indsatsen er, at vi alle bliver mere bevidste om, hvordan vi hver især kan gøre en indsats ved at ændre/forny vores adfærd.

Bred opbakning til temaerne

Der var bred opbakning til klimastrategiens temaer om klimatilpasning, energiplanlægning, grøn transport, bæredygtigt byggeri samt forbrug og indkøb. 

Der kom mange gode forslag på bordet. Blandt de mange budskaber fra seminaret var bl.a.:

  • Der er brug for en samlet energiplanlægning. En ambition kan være, at alle byområder dækkes af fjernvarme, og at vi etablerer en fælles grøn energiforsyning i Hovedstadsregionen.
  • Hovedstadsregionen skal satse på el-biler. Der skal være opladestandere alle vegne i regionen, ikke mindst i forbindelse med knudepunkter for den kollektive transport. Ambitionen kan være, at 1/3 af transporten bliver afviklet på cykel eller ved gang, 1/3 ved kollektiv transport og en 1/3 i bil.
  • Kommuner og region kan gå foran som det gode eksempel ved at ændre indkøbsvaner. Region og kommuner repræsenterer et stort marked. En position, som bør bruges strategisk.
  • Region og kommuner kan gå foran med bæredygtigt byggeri. Det betaler sig hurtigt at reducere bygningers energiforbruget, men der skal arbejdes med incitamenter, lovgivnings-mæssige barrierer og krav i udbudsmateriale.
  • Etablering af grønne partnerskaber mellem region, kommuner og virksomheder. Vi skal skabe eksperimenter og samarbejde på tværs af forskellige aktører, der beskæftiger sig med klima og energi og udnytte det vækstpotentiale, der ligger i at udnytte naturressourcerne effektivt.

 
Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk