Videre til indhold. |

Hop til indhold
Sådan vil denne side se ud når den bliver printet. Dog uden denne boks.
Annullér print og gå tilbage til siden.
 

Tilbage til menuen

Status på klimastrategiprocessen

Dette nyhedsbrev er det andet i rækken af 7 nyhedsbreve, som udsendes som led i forberedelsen af en kommende regional klimastrategi. Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, og dermed de 29 kommuner i hovedstadsregionen, har besluttet at udarbejde den fælles strategi, som forventes politisk godkendt i begyndelsen af 2012.
Politisk opstartsseminar

En væsentlig politisk milepæl i dette forår er afholdelse af et opstartsseminar den 2. maj. Politikere fra regionen og de 29 kommuner er inviteret til at deltage i opstartsseminaret for at drøfte klimastrategiens formål og temaer. Dagen faciliteres af Katherine Richardson, formand for Klimakommissionen. Klimastrategiens formandskab ved regionens Miljø- og klimaudvalgsformand Lars Gaardhøj og Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Petersen,  samt klimadirektør på Mandag Morgen Per Meilstrup og lektor på DTU Miljø Karsten Arnbjerg-Nielsen holder oplæg for politikerne.

De deltagende politikere vil inden seminaret modtage en række faktaark, som kan inspirere til debatten om strategiens formål og temaer. Det handler her bl.a. om at sætte fokus på hvordan og på hvilke områder en regional strategi bedst muligt kan understøtte og videreudvikle et samarbejde på tværs af kommunerne i regionen og andre relevante aktører. Faktaarkene vil også være tilgængelige på klimastrategiens hjemmeside.

Faglige seminarer

I foråret afholdes fire faglige seminarer for fagfolk i kommuner, regioner, ministerier og organisationer i hovedstadsregionen. Det første seminar om forbrug fandt sted i marts, mens det andet seminar om energiplanlægning finder sted den 13. april. Det tredje seminar om grøn transport afholdes den 12. maj kl. 14-16, mens et seminar om partnerskaber afholdes i juni måned.

Projektsekretariat

Hvis du har spørgsmål til den kommende regionale klimastrategi er du altid velkommen til at kontakte os i projektsekretariatet. Her deltager regionen, mens de 29 kommuner i regionen er repræsenteret af KKR Hovedstadens sekretariat samt Fredensborg, Høje Taastrup, Albertslund og Egedal Kommune.


Webredaktør
Koncern Regional Udvikling
Email:Dig.FOq@6MOXE5C.dk